Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arteterapia w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-R2AR-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arteterapia w resocjalizacji
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bembnista-Przekwasińska
Prowadzący grup: Magdalena Bembnista-Przekwasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w szczególności w zakresie arteterapii (K_W16);

U01 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) w zakresie arteterapii (K_U04);

U02 - potrafi animować prace nad rozwojem osób zagrożonych i niedostosowanych społecznie oraz wspierać ich samodzielność i kreatywność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie i postępowania zgodnie z przyjętymi normami społecznymi (K_U11);

K01 - ma przekonanie o roli i znaczeniu podejmowania działań edukacyjnych, w szczególności resocjalizacyjnych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; podejmuje zadania i angażuje się w realizację indywidualnych i zbiorowych działań zawodowych, w szczególności w zakresie arteterapii (K_K03);

K02 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania edukacyjne, w szczególności: wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne, resocjalizacyjne, pomocowe i ratownicze; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie a także z podopiecznymi (K_K07).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wprowadzenie do specjalności

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.