Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P12WSP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jabłoński
Prowadzący grup: Maciej Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

K_W13 ma elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

K_W15 ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, w szczególności: wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, resocjalizacyjnej i pomocowej

K_W21 posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek jak również wiedzę o działaniach pomocowych, interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek oraz grup społecznych

K_W22 ma podstawową wiedzę o zdrowiu, chorobie, niepełnosprawnościach i ich rodzajach, zna biopsychospołeczne mechanizmy związane z funkcjonowaniem w zdrowiu i chorobie oraz w niepełnosprawnościach


W zakresie umiejętności student:

K_U18 potrafi identyfikować czynniki ryzyka, błędy i zaniedbania zdrowotne, i wskazywać zachowania antyzdrowotne wraz z możliwościami przeciwdziałania im

K_U19 potrafi identyfikować i wzmacniać czynniki chroniące, wskazywać i promować zachowania prozdrowotne


W zakresie kompetencji społecznych student:

K_K10 ma świadomość znaczenia zdrowego stylu życia i potrzeby jego promowania oraz tworzenia warunków sprzyjających bezpieczeństwu człowieka i zbiorowości społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jabłoński
Prowadzący grup: Maciej Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

K_W13 ma elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

K_W15 ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, w szczególności: wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, resocjalizacyjnej i pomocowej

K_W21 posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek jak również wiedzę o działaniach pomocowych, interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek oraz grup społecznych

K_W22 ma podstawową wiedzę o zdrowiu, chorobie, niepełnosprawnościach i ich rodzajach, zna biopsychospołeczne mechanizmy związane z funkcjonowaniem w zdrowiu i chorobie oraz w niepełnosprawnościach


W zakresie umiejętności student:

K_U18 potrafi identyfikować czynniki ryzyka, błędy i zaniedbania zdrowotne, i wskazywać zachowania antyzdrowotne wraz z możliwościami przeciwdziałania im

K_U19 potrafi identyfikować i wzmacniać czynniki chroniące, wskazywać i promować zachowania prozdrowotne


W zakresie kompetencji społecznych student:

K_K10 ma świadomość znaczenia zdrowego stylu życia i potrzeby jego promowania oraz tworzenia warunków sprzyjających bezpieczeństwu człowieka i zbiorowości społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jabłoński
Prowadzący grup: Maciej Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

K_W13 ma elementarną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

K_W15 ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, w szczególności: wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, resocjalizacyjnej i pomocowej

K_W21 posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek jak również wiedzę o działaniach pomocowych, interwencyjnych, ratowniczych podejmowanych wobec jednostek oraz grup społecznych

K_W22 ma podstawową wiedzę o zdrowiu, chorobie, niepełnosprawnościach i ich rodzajach, zna biopsychospołeczne mechanizmy związane z funkcjonowaniem w zdrowiu i chorobie oraz w niepełnosprawnościach


W zakresie umiejętności student:

K_U18 potrafi identyfikować czynniki ryzyka, błędy i zaniedbania zdrowotne, i wskazywać zachowania antyzdrowotne wraz z możliwościami przeciwdziałania im

K_U19 potrafi identyfikować i wzmacniać czynniki chroniące, wskazywać i promować zachowania prozdrowotne


W zakresie kompetencji społecznych student:

K_K10 ma świadomość znaczenia zdrowego stylu życia i potrzeby jego promowania oraz tworzenia warunków sprzyjających bezpieczeństwu człowieka i zbiorowości społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jabłoński
Prowadzący grup: Maciej Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.