Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P1DPE-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka pedagogiczna
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, kierunek pedagogika, NP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zabłocka
Prowadzący grup: Alicja Potorska, Małgorzata Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Blanka Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1: Student posiada podstawową wiedzę o specyficznych i niespecyficznych warunkach rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym i uczniów w szkole podstawowej oraz sposobach ich diagnozowania w wybranych środowiskach życia: w rodzinie, przedszkolu i szkole [K_W10]

W-2: Student zna etapy projektowania postępowania diagnostycznego, potrafi zaprojektować i dobrać gotowe narzędzia badawcze z puli prezentowanej na wykładach/ konwersatoriach oraz dostępnej w literaturze obowiązkowej w celu diagnozowania warunków i wybranych efektów rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej [K_W12]

W-3: Student zna zasady etyczne, których trzeba przestrzegać w badaniach diagnostycznych, zwłaszcza w badaniach z udziałem dzieci. [K_W19]

U-1 Student potrafi opracować wskaźniki do oceny specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju dzieci w przedszkolu i w klasach IIII lub IV-VIII oraz zastosować je w schedule obserwacyjnej i w pytaniach do wywiadu. K_U01]

U-2: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne korzystając z gotowych narzędzi badawczych prezentowanych na wykładach / konwersatoriach i wskazanej literaturze obowiązkowej w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w zakresie samoregulacji i/lub funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji), oraz zinterpretować jego wyniki. W postępowaniu uwzględnia zarówno kompetencje dziecka (efekty rozwoju), jak i specyficzne i niespecyficzne warunki rozwoju psychospołecznego. [K_U03]

U-3: Student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy na temat możliwych przyczyn wybranych trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie: - opanowania emocji i kierowania swoim zachowaniem w czasie zabawy lub wykonywania zadań szkolnych; - relacji z rówieśnikami (odrzucenie / izolacja) biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych środowiskach wychowawczych – rodzinie, przedszkolu, szkole - odwołując się do wiedzy prezentowanej na wykładach / konwersatoriach oraz zawartej w literaturze obowiązkowej [K_U15]

K-1: Student potrafi podać przykłady respektowania zasad etycznych, których trzeba przestrzegać w badaniach z udziałem dzieci / dorosłych w trakcie ich projektowania, zbierania danych, opracowywania wyników i formułowania wniosków. [K_K04]

K-2: Student przygotowuje się na zajęcia, czyta zadaną literaturę, rozwiązuje problemy wskazane przez prowadzącego zajęcia i samodzielnie odkryte, wykonuje zlecone zadania w trakcie zajęć i poza nimi [K_K08]

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Blanka Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1: Student posiada podstawową wiedzę o specyficznych i niespecyficznych warunkach rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym i uczniów w szkole podstawowej oraz sposobach ich diagnozowania w wybranych środowiskach życia: w rodzinie, przedszkolu i szkole [K_W10]

W-2: Student zna etapy projektowania postępowania diagnostycznego, potrafi zaprojektować i dobrać gotowe narzędzia badawcze z puli prezentowanej na wykładach/ konwersatoriach oraz dostępnej w literaturze obowiązkowej w celu diagnozowania warunków i wybranych efektów rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej [K_W12]

W-3: Student zna zasady etyczne, których trzeba przestrzegać w badaniach diagnostycznych, zwłaszcza w badaniach z udziałem dzieci. [K_W19]

U-1 Student potrafi opracować wskaźniki do oceny specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju dzieci w przedszkolu i w klasach IIII lub IV-VIII oraz zastosować je w schedule obserwacyjnej i w pytaniach do wywiadu. K_U01]

U-2: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne korzystając z gotowych narzędzi badawczych prezentowanych na wykładach / konwersatoriach i wskazanej literaturze obowiązkowej w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w zakresie samoregulacji i/lub funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji), oraz zinterpretować jego wyniki. W postępowaniu uwzględnia zarówno kompetencje dziecka (efekty rozwoju), jak i specyficzne i niespecyficzne warunki rozwoju psychospołecznego. [K_U03]

U-3: Student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy na temat możliwych przyczyn wybranych trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie: - opanowania emocji i kierowania swoim zachowaniem w czasie zabawy lub wykonywania zadań szkolnych; - relacji z rówieśnikami (odrzucenie / izolacja) biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych środowiskach wychowawczych – rodzinie, przedszkolu, szkole - odwołując się do wiedzy prezentowanej na wykładach / konwersatoriach oraz zawartej w literaturze obowiązkowej [K_U15]

K-1: Student potrafi podać przykłady respektowania zasad etycznych, których trzeba przestrzegać w badaniach z udziałem dzieci / dorosłych w trakcie ich projektowania, zbierania danych, opracowywania wyników i formułowania wniosków. [K_K04]

K-2: Student przygotowuje się na zajęcia, czyta zadaną literaturę, rozwiązuje problemy wskazane przez prowadzącego zajęcia i samodzielnie odkryte, wykonuje zlecone zadania w trakcie zajęć i poza nimi [K_K08]

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Blanka Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1: Student posiada podstawową wiedzę o specyficznych i niespecyficznych warunkach rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym i uczniów w szkole podstawowej oraz sposobach ich diagnozowania w wybranych środowiskach życia: w rodzinie, przedszkolu i szkole [K_W10]

W-2: Student zna etapy projektowania postępowania diagnostycznego, potrafi zaprojektować i dobrać gotowe narzędzia badawcze z puli prezentowanej na wykładach/ konwersatoriach oraz dostępnej w literaturze obowiązkowej w celu diagnozowania warunków i wybranych efektów rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej [K_W12]

W-3: Student zna zasady etyczne, których trzeba przestrzegać w badaniach diagnostycznych, zwłaszcza w badaniach z udziałem dzieci. [K_W19]

U-1 Student potrafi opracować wskaźniki do oceny specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju dzieci w przedszkolu i w klasach IIII lub IV-VIII oraz zastosować je w schedule obserwacyjnej i w pytaniach do wywiadu. K_U01]

U-2: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne korzystając z gotowych narzędzi badawczych prezentowanych na wykładach / konwersatoriach i wskazanej literaturze obowiązkowej w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w zakresie samoregulacji i/lub funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji), oraz zinterpretować jego wyniki. W postępowaniu uwzględnia zarówno kompetencje dziecka (efekty rozwoju), jak i specyficzne i niespecyficzne warunki rozwoju psychospołecznego. [K_U03]

U-3: Student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy na temat możliwych przyczyn wybranych trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie: - opanowania emocji i kierowania swoim zachowaniem w czasie zabawy lub wykonywania zadań szkolnych; - relacji z rówieśnikami (odrzucenie / izolacja) biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych środowiskach wychowawczych – rodzinie, przedszkolu, szkole - odwołując się do wiedzy prezentowanej na wykładach / konwersatoriach oraz zawartej w literaturze obowiązkowej [K_U15]

K-1: Student potrafi podać przykłady respektowania zasad etycznych, których trzeba przestrzegać w badaniach z udziałem dzieci / dorosłych w trakcie ich projektowania, zbierania danych, opracowywania wyników i formułowania wniosków. [K_K04]

K-2: Student przygotowuje się na zajęcia, czyta zadaną literaturę, rozwiązuje problemy wskazane przez prowadzącego zajęcia i samodzielnie odkryte, wykonuje zlecone zadania w trakcie zajęć i poza nimi [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nie dotyczy

Bilans pracy studenta:

20h pracy w kontakcie z osobami prowadzącymi, 30h na wykonane zadań na zaliczenie konwersatoriów, przygotowanie do kolokwium i egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Marta Nikel, Blanka Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.