Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki ciągłe realizowane przez: 4 tygodnie (80 h) w sem. V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P35PCI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki ciągłe realizowane przez: 4 tygodnie (80 h) w sem. V
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Gołembowska, Jolanta Jarczyńska, Katarzyna Ludwikowska, Aldona Molesztak, Monika Nawrot-Borowska, Elżbieta Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gołembowska, Ewa Krause, Elżbieta Okońska, Alicja Potorska
Prowadzący grup: Monika Gołembowska, Lidia Hendler, Ewa Krause, Elżbieta Okońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01

Student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych (w szczególności: wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych i pomocowych) zgodnie ze specyfiką wybranej specjalności studiów

W02

Student ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, norm i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności edukacyjnej stosowanych w miejscu odbywania praktyki zawodowej

U01

Student potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności edukacyjnej w miejscu odbywania praktyki zawodowej

U02

Student w czasie odbywania praktyki potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, resocjalizacyjnych i związanych z niesieniem pomocy) w odniesieniu do specyfiki pracy zawodowej, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

U03

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, technik i środków do realizacji zadań o charakterze opiekuńczo – wychowawczym, dydaktycznym, pomocowym i terapeutycznym.


U04

Student potrafi współpracować z nauczycielem, wychowawcą w podejmowaniu różnych działań na rzecz uczniów, wychowanków, także ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Także potrafi współpracować z przedstawicielem danego rynku pracy zawodowej

K01

Student ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny, dokonuje refleksji na tematy etyczne dotyczące problemów i dylematów związanych z odbywaną praktyką zawodową

K02

Student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania edukacyjne, w szczególności: wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne, resocjalizacyjne i pomocowe i ratownicze – w zależności od miejsca odbywania praktyki; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie a także z podopiecznymi z miejsca odbywania praktyki

K03

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne, badawcze oraz działania związane z realizacją praktyk zawodowych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: wprowadzenie do pedagogiki, teoretyczne podstawy kształcenia, teoretyczne podstawy wychowania, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu modułu pedagogicznego oraz modułu subdyscyplin pedagogicznych oraz studiowanej specjalności na kierunku


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.