Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Część IV Diagnozowanie w profilaktyce selektywnej i wskazującej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP12DWP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Część IV Diagnozowanie w profilaktyce selektywnej i wskazującej
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student posiada wiedzę o rodzajach grup ryzyka i sposobach ich identyfikacji, oraz o specyfice profilaktyki selektywnej i wskazującej (jej celach, adresacie i formach oddziaływań) i ich miejscu w profilaktyce uzależnień, a odwołując się do tej wiedzy naukowej potrafi formułować cele oddziaływań profilaktycznych adekwatne do potrzeb grup ryzyka [K-W02];

W02 - Student posiada wiedzę o specyfice i dynamice funkcjonalnych i dysfunkcyjnych systemów rodzinnych i innych środowisk socjalizacyjnych oraz skutkach przebywania i wychowywania się w nich [K-W07];

W03 - Student zna wybrane podejścia teoretyczne i wywodzące się z nich koncepcje (Rezyliencji i Socjoterapii) wyjaśniające przyczyny i mechanizmy powstawania zaburzeń i/lub innych problemów w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcjonalnych i innych grup ryzyka (w tym z rodzin z problemem alkoholowymi) oraz rozumie na czym polega ich zastosowanie w diagnozie i projektowaniu oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych [K_W10];

U01 - Student potrafi przeprowadzić diagnozę indywidualnego przypadku w oparciu o Koncepcję Rezyliencji, to znaczy zidentyfikować czynniki ryzyka, czynniki chroniące i czynniki podatności w życiu dziecka, oraz mechanizmy ryzyka i ochrony, i na tej podstawie opracować plan wspierania zasobów dziecka i jego rodziny [K_U03];

U02 - Student potrafi przeprowadzić diagnozę indywidualnego przypadku w oparciu o Koncepcję Socjoterapii, to znaczy zidentyfikować przyczyny powstawania zaburzeń w sferze emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej ucznia, scharakteryzować specyfikę tych zaburzeń oraz zaprojektować plan oddziaływań socjoterapeutycznych i pomocy rodzinie [K_U03];

U03 - Student potrafi w oparciu o indywidualne plany pomocy dziecku i rodzinie sformułować cele oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych dla grupy wychowawczej, socjoterapeutycznej oraz opracować projekt zajęć wychowawczo-profilaktycznych lub socjoterapeutycznych [K_U04];

K01 – Student potrafi identyfikować i wyszukiwać w Internecie rzetelne źródła wiedzy o rozmiarach zagrożeń i zasobach grup ryzyka, niezbędne do diagnozowania, wyjaśniania i projektowania oddziaływań z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej [K_K13];

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnozowanie warunków i efektów rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pisarska
Prowadzący grup: Agnieszka Pisarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.