Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci do 6 roku życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-POP24WRS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci do 6 roku życia
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Blanka Poćwiardowska, Małgorzata Wójtowicz-Szefler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student/ka ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie niezbędnym do efektywnego wczesnego wspomagania i wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka od urodzenia do 6 roku życia, w tym zwłaszcza dotyczącą dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju z powodu deficytów osobistych i/lub wychowywania się/ uczenia się w niesprzyjających warunkach K_W04

W02 - student/ka posiada wiedzę z zakresu metodyki wykonywania zadań opiekuńczo-wychowawczych i zadań z zakresu profilaktyki uzależnień - norm, procedur i dobrych praktyk w obszarze działalności pedagogicznej, do której się przygotowuje [w żłobku, przedszkolu]; zna efektywne metody i środki oddziaływań z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów K_W11

U01 - student/ka potrafi (uwzględniając zróżnicowane możliwości i potrzeby dziecka od 0 do 6 roku życia oraz zmiany zachodzące w świecie i w wiedzy naukowej) indywidualizować zadania, dostosowywać metody pracy i treści zadań oraz sposoby udzielania mu informacji zwrotnej o jego działaniu i uzyskiwanych rezultatach K_U04

U02 - student/ka potrafi dobrać lub stworzyć i sprawdzić w praktyce materiały, środki, metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień) K_U05

U03 - student/ka potrafi projektować działania wychowawczo-profilaktyczne skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów i nauczycieli; monitorować postępy dzieci, ich aktywność; potrafi udzielać dzieciom/rodzicom informacji zwrotnej do zachęcania ich do pracy nad własnym rozwojem K_U08

K01 - student/ka jest gotowa/y do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z działalnością zawodową pedagoga-profilaktyka oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnozowanie efektów i warunków rozwoju dziecka do 6 roku życia, Teoria i metodyka projektowania, realizacji i ewaluacji warunków rozwoju dzieci do 6 roku życia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.