Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PR11TI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć przygotowania pedagogicznego / kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kempiński
Prowadzący grup: Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na temat narzędzi ICT.

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu zadań edytorskich.

W3. Zna środowisko narzędzi stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu narzędzi edytorskich, kalkulacyjnych, prezentacyjnych.

W4. Ma wiedze z zakresu stosowania narzędzi w chmurze.

W5. Jest świadomy korzyści oraz zagrożeń płynących z pracy w chmurze.

W6. Zna elementarną terminologie dotycząca użytkowania aplikacji biurowych.

W7. Zna zasady poprawnej edycji tekstu.

W8. Zna zasady korzystania z usług informatycznych online.


U1. Poprawnie używa komputera do tworzenia, edycji, formatowania dokumentów.

U2. Potrafi stosować narzędzia edytorskie do pracy grupowej z plikami tekstowymi.

U3. Przygotowuje dokument tekstowy do zastosowania korespondencji seryjnej.

U4. Sporządza wykres i raport w progra-mie Excel na podstawie wprowadzonych danych.

U5. Potrafi stosować i tworzyć proste formuły celem przeprowadzania powtarzalnych obliczeń.

U6. Poprawnie używa globalnej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji.

U7. Wykorzystuje narzędzia IT do szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami.

U8. Przenosi dokumenty lokalnie i globalnie.

U9. Wykorzystuje edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

U10. Pozyskuje i przetwarza informacje.

U11. Potrafi automatyzować pracę w podstawowych programach biurowych.


K1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

K2. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

K3. Wykazuje aktywność we właściwym wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

K4. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych związanych z pracą w społeczeństwie coraz bardziej informacyjnym.

K5. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

K6. Projektuje i wykonuje działania ICT w rożnych aspektach pracy w zależności od potrzeb.

K7. Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością.

K8. Jest gotowy do komunikowania się i współpracy, docenia znaczenie informacji.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu technologii informacyjnych na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kempiński
Prowadzący grup: Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną na temat narzędzi ICT.

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu zadań edytorskich.

W3. Zna środowisko narzędzi stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu narzędzi edytorskich, kalkulacyjnych, prezentacyjnych.

W4. Ma wiedze z zakresu stosowania narzędzi w chmurze.

W5. Jest świadomy korzyści oraz zagrożeń płynących z pracy w chmurze.

W6. Zna elementarną terminologie dotycząca użytkowania aplikacji biurowych.

W7. Zna zasady poprawnej edycji tekstu.

W8. Zna zasady korzystania z usług informatycznych online.


U1. Poprawnie używa komputera do tworzenia, edycji, formatowania dokumentów.

U2. Potrafi stosować narzędzia edytorskie do pracy grupowej z plikami tekstowymi.

U3. Przygotowuje dokument tekstowy do zastosowania korespondencji seryjnej.

U4. Sporządza wykres i raport w progra-mie Excel na podstawie wprowadzonych danych.

U5. Potrafi stosować i tworzyć proste formuły celem przeprowadzania powtarzalnych obliczeń.

U6. Poprawnie używa globalnej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji.

U7. Wykorzystuje narzędzia IT do szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami.

U8. Przenosi dokumenty lokalnie i globalnie.

U9. Wykorzystuje edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny.

U10. Pozyskuje i przetwarza informacje.

U11. Potrafi automatyzować pracę w podstawowych programach biurowych.


K1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności.

K2. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

K3. Wykazuje aktywność we właściwym wykorzystaniu narzędzi informatycznych.

K4. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych związanych z pracą w społeczeństwie coraz bardziej informacyjnym.

K5. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

K6. Projektuje i wykonuje działania ICT w rożnych aspektach pracy w zależności od potrzeb.

K7. Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością.

K8. Jest gotowy do komunikowania się i współpracy, docenia znaczenie informacji.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu technologii informacyjnych na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.