Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PR23DSM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Latoś
Prowadzący grup: Agnieszka Latoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności resocjalizacyjnej oraz ich prawidłowości i zakłóceń [K_W15]

W_02 posiada wiedzę na temat podmiotów działalności resocjalizaycjnej w szkołach i placówkach resocjalizacyjnych oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście nieprawidłowości rozwojowych [K_W21]

W_03 posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z zaburzeniami zachowania [K_W22]

W_04 posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w działalności resocjalizacyjnej i pracy z osobami niedostosowanymi społecznie [K_W23]

U_01 potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących [K_U02]

U_02 potrafi planować i organizować pracę pedagoga resocjalizatora indywidualną oraz w zespole [K_U04]

U_03 potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod, technik i narzędzi pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących [K_U06]

K_01 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań resocjalizacyjnych w środowisku społecznym; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych [K_K1]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien zrealizować efekty z przedmiotów wprowadzenie

do resocjalizacji, patologii społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki penitencjarnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Latoś
Prowadzący grup: Agnieszka Latoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności resocjalizacyjnej oraz ich prawidłowości i zakłóceń [K_W15]

W_02 posiada wiedzę na temat podmiotów działalności resocjalizaycjnej w szkołach i placówkach resocjalizacyjnych oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście nieprawidłowości rozwojowych [K_W21]

W_03 posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów z zaburzeniami zachowania [K_W22]

W_04 posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w działalności resocjalizacyjnej i pracy z osobami niedostosowanymi społecznie [K_W23]

U_01 potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania z wykorzystaniem wiedzy z pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących [K_U02]

U_02 potrafi planować i organizować pracę pedagoga resocjalizatora indywidualną oraz w zespole [K_U04]

U_03 potrafi prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod, technik i narzędzi pedagogiki resocjalizacyjnej i nauk z nią współpracujących [K_U06]

K_01 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań resocjalizacyjnych w środowisku społecznym; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych [K_K1]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien zrealizować efekty z przedmiotów wprowadzenie

do resocjalizacji, patologii społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki penitencjarnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.