Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW12DP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka pedagogiczna
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć przygotowania pedagogicznego / kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Blanka Poćwiardowska, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Maria Deptuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1: Student posiada podstawową wiedzę o specyficznych i niespecyficznych warunkach rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej oraz sposobach ich diagnozowania w wybranych środowiskach życia: w rodzinie, przedszkolu i szkole [K_W07]

W-2: Student zna etapy projektowania postępowania diagnostycznego i przykładowe narzędzia badawcze możliwe do zastosowania w diagnozie warunków i wybranych efektów rozwoju psychospołecznego dzieci w wieku przedszkolnym, oraz w klasach I-III. [K_W08]

U-1 Student potrafi opracować wskaźniki do oceny specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju dzieci w przedszkolu i w klasach I-III oraz zastosować je w schedule obserwacyjnej / w pytaniach do wywiadu. K_U01]

U-2: Student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy na temat możliwych przyczyn wybranych trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie realizacji typowych dla jego wieku zadań oraz w relacjach z rówieśnikami (odrzucenie / izolacja) biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych środowiskach wychowawczych – rodzinie, przedszkolu, szkole - odwołując się do wiedzy prezentowanej na wykładach / konwersatoriach oraz zawartej w literaturze obowiązkowej. [K_U05]

U-3: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne korzystając z gotowych narzędzi badawczych prezentowanych na wykładach/ konwersatoriach i w literaturze obowiązkowej w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w realizacji zadań typowych dla jego wieku oraz funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji). [K_U05]

K-1: Student zna zasady etyczne, których trzeba przestrzegać w badaniach z udziałem dzieci oraz dorosłych (rodziców, nauczycieli), potrafi wskazać, w jaki sposób można je respektować na etapie projektowania badań, gromadzenia danych, opracowywania i upowszechniania wyników. [K_K05]
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.