Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PW23PRS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka w szkole
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu i klasie szkolnej. Zna potencjalne przyczyny zaburzeń zachowania u dzieci oraz cechy zaburzonego zachowania oraz jego konsekwencje dla rozwoju i psychospołecznego funkcjonowania dziecka. Potrafi scharakteryzować modele zaburzeń wieku dziecięcego oraz zdefiniować sytuację trudną, rozróżnić ją od sytuacji normalnej i optymalnej oraz wymienić i scharakteryzować rodzaje sytuacji trudnych. Posiada wiedzę na temat kryteriów doboru oddziaływań profilaktycznych w grupach dzieci (K_W 10);

U01 - Student korzystając z wiedzy z zakresu profilaktyki potrafi w opisie sytuacji dziecka rozpoznać czynniki ryzyka i czynniki chroniące oraz zaprojektować hipotetyczną ścieżkę ryzyka rozwoju problemów w rozwoju psychospołecznym lub zaburzeń zachowania oraz wskazać przykładowe działania wraz z określeniem poziomu profilaktyki, do których one należą (K_U11);

U02- Student potrafi w oparciu o przekazaną wiedzę na temat kluczowych elementów programu profilaktycznego zaprojektować scenariusz zajęć wychowawczo-profilaktycznych adresowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym i/lub wczesnoszkolnym (K_U22);

K01- Student potrafi identyfikować specjalne potrzeby edukacyjne dzieci wynikające z symptomów zaburzeń eksternalizacyjnych i internalizacyjnych (potrafi odróżniać jedne symptomy od drugich) i uzasadniać dlaczego te dzieci potrzebują specjalnego wsparcia w przedszkolu i szkole (K_K03).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Diagnostyka pedagogiczna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Jolanta Jarczyńska, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu i klasie szkolnej. Zna potencjalne przyczyny zaburzeń zachowania u dzieci oraz cechy zaburzonego zachowania oraz jego konsekwencje dla rozwoju i psychospołecznego funkcjonowania dziecka. Potrafi scharakteryzować modele zaburzeń wieku dziecięcego oraz zdefiniować sytuację trudną, rozróżnić ją od sytuacji normalnej i optymalnej oraz wymienić i scharakteryzować rodzaje sytuacji trudnych. Posiada wiedzę na temat kryteriów doboru oddziaływań profilaktycznych w grupach dzieci (K_W 10);

U01 - Student korzystając z wiedzy z zakresu profilaktyki potrafi w opisie sytuacji dziecka rozpoznać czynniki ryzyka i czynniki chroniące oraz zaprojektować hipotetyczną ścieżkę ryzyka rozwoju problemów w rozwoju psychospołecznym lub zaburzeń zachowania oraz wskazać przykładowe działania wraz z określeniem poziomu profilaktyki, do których one należą (K_U11);

U02- Student potrafi w oparciu o przekazaną wiedzę na temat kluczowych elementów programu profilaktycznego dokonać krytycznej analizy - recenzji wybranego programu profilaktycznego adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - wskazując jego mocne i słabe strony (K_U22);

K01- Student potrafi identyfikować specjalne potrzeby edukacyjne dzieci wynikające z symptomów zaburzeń eksternalizacyjnych i internalizacyjnych (potrafi odróżniać jedne symptomy od drugich) i uzasadniać dlaczego te dzieci potrzebują specjalnego wsparcia w przedszkolu i szkole (K_K03).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Diagnostyka pedagogiczna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.