Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-PrS11WDP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 1, semestr 1, kierunek praca socjalna, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Potrafi usytuować pedagogikę wśród innych nauk społecznych, w tym pracę socjalną w kryteriach klasyfikacji dziedzin pedagogiki jako nauki. Potrafi wskazać przedmiot pedagogiki jako dyscypliny naukowej. K_W01Rozpoznaje różne rodzaje wiedzy o edukacji, umie przedstawić zmienność praktyki edukacyjnej oraz dyskursów edukacyjnych. K_W02


Potrafi scharakteryzować proces socjalizacji i jego przebieg w grupach pierwotnych. Wskazuje patologie nadmiaru i niedoboru występujące w procesach naturalnego wrastania jednostki, procesach celowościowych oraz uspołecznienia oraz ich przebieg w instytucjach edukacyjnych K_U05


Przygotowuje analizę tekstu (pisemną i ustną w języku polskim) dotyczącą problematyki społecznej. Wskazuje problemy występujące w praktyce edukacyjnej – K_U15Posiada umiejętność dokonania krytycznej analizy tekstów oraz przekazu medialnego , rozpoznaje formułowane pod adresem praktyki edukacyjnej wyzwania, problemy. K_U17Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, potrafi wskazać problemy w pracy pracownika socjalnego K_K01


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: czytanie ze zrozumieniem tekstów pedagogicznych, umiejętność posługiwania się wybranymi mapami pojęciowymi.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student potrafi usytuować pedagogikę wśród innych nauk społecznych, w tym pracę socjalną w kryteriach klasyfikacji dziedzin pedagogiki jako nauki. Potrafi wskazać przedmiot pedagogiki jako dyscypliny naukowej. K_W01Rozpoznaje różne rodzaje wiedzy o edukacji, umie przedstawić zmienność praktyki edukacyjnej oraz dyskursów edukacyjnych. K_W02


Potrafi scharakteryzować proces socjalizacji i jego przebieg w grupach pierwotnych. Wskazuje patologie nadmiaru i niedoboru występujące w procesach naturalnego wrastania jednostki, procesach celowościowych oraz uspołecznienia oraz ich przebieg w instytucjach edukacyjnych K_U05


Przygotowuje analizę tekstu (pisemną i ustną w języku polskim) dotyczącą problematyki społecznej. Wskazuje problemy występujące w praktyce edukacyjnej K_U15Posiada umiejętność dokonania krytycznej analizy tekstów oraz przekazu medialnego, rozpoznaje formułowane pod adresem praktyki edukacyjnej wyzwania, problemy K_U17Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, potrafi wskazać problemy w pracy pracownika socjalnego K_K01


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: czytanie ze zrozumieniem tekstów pedagogicznych, umiejętność posługiwania się wybranymi mapami pojęciowymi.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Amelia Krawczyk-Bocian
Prowadzący grup: Amelia Krawczyk-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student potrafi usytuować pedagogikę wśród innych nauk społecznych, w tym pracę socjalną w kryteriach klasyfikacji dziedzin pedagogiki jako nauki. Potrafi wskazać przedmiot pedagogiki jako dyscypliny naukowej. K_W01Rozpoznaje różne rodzaje wiedzy o edukacji, umie przedstawić zmienność praktyki edukacyjnej oraz dyskursów edukacyjnych. K_W02


Potrafi scharakteryzować proces socjalizacji i jego przebieg w grupach pierwotnych. Wskazuje patologie nadmiaru i niedoboru występujące w procesach naturalnego wrastania jednostki, procesach celowościowych oraz uspołecznienia oraz ich przebieg w instytucjach edukacyjnych K_U05


Przygotowuje analizę tekstu (pisemną i ustną w języku polskim) dotyczącą problematyki społecznej. Wskazuje problemy występujące w praktyce edukacyjnej K_U15Posiada umiejętność dokonania krytycznej analizy tekstów oraz przekazu medialnego, rozpoznaje formułowane pod adresem praktyki edukacyjnej wyzwania, problemy K_U17Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, potrafi wskazać problemy w pracy pracownika socjalnego K_K01


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: czytanie ze zrozumieniem tekstów pedagogicznych, umiejętność posługiwania się wybranymi mapami pojęciowymi.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.