Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna i analityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B11COA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i analityczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 - zna i rozumie podstawową terminologię, prawa chemiczne oraz budowę i znaczenie związków nieorganicznych

W02 - zna budowę materii i jej podział oraz charakteryzuje podstawowe rodzaje oddziaływań i wiązań chemicznych, a także typy reakcji chemicznych

Umiejętności

U01 – analizuje jakościowo zarówno roztwory proste jak i złożone, wybranych kationów lub anionów, formułuje odpowiednie wnioski

U02 – potrafi przygotować roztwory wzorcowe i wykonuje proste miareczkowania alkacymetryczne, manganometryczne i jodometryczne, wykazuje zdolność do wyciągania i formułowania wniosków z własnych pomiarów i obliczeń analitycznych

U03 - potrafi pracować samodzielnie i zespołowo, planuje i realizuje proste zadania badawcze

Kompetencje

K01 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02 – rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw chemii ogólnej – treści programowe z dotychczasowego okresu szkoły średniej.Znajomość podstaw chemii ogólnej – treści programowe z dotychczasowego okresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 - zna budowę materii oraz charakteryzuje podstawowe rodzaje oddziaływań i wiązań chemicznych, a także typy reakcji chemicznych

W02 - ma podstawową widzę o pierwiastkach chemicznych, ich związkach, właściwościach i zastosowaniu

Umiejętności

U01 – analizuje jakościowo zarówno roztwory proste jak i złożone, wybranych kationów lub anionów, formułuje odpowiednie wnioski

U02 - potrafi przygotować roztwory wzorcowe i wykonuje proste miareczkowania alkacymetryczne i redoksymetryczne, wykazuje zdolność do wyciągania i formułowania wniosków z własnych pomiarów i obliczeń

U03 - potrafi pracować samodzielnie i zespołowo, planuje i realizuje proste zadania badawcze

Kompetencje

K01 - sumiennie podchodzi do powierzonych zadań jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

K02 – rozumie konieczność systematycznej pracy i potrzebę ciągłego doskonalenia się dla realizacji określonych celów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw chemii ogólnej – treści programowe z dotychczasowego okresu szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sutkowy
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.