Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia i anatomia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B12HAR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Histologia i anatomia roślin
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Waldon-Rudzionek
Prowadzący grup: Cezary Toma, Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - posiada szczegółową wiedzę na temat poszczególnych rodzajów tkanek roślinnych, zna ich budowę oraz powiązanie z układami funkcjonalnymi w organizmach roślinnych (KW_03, KW_05)

W_02 - zna budowę anatomiczną organów roślinnych (korzeń, pęd, liście) u przedstawicieli różnych grup systematycznych roślin (KW_03, KW_05)

U_01 - potrafi w trakcie oglądania preparatów (trwałych oraz samodzielnie wykonywanych w czasie zajęć) rozpoznawać poszczególne typy tkanek roślinnych, a także nazywać, interpretować i odwzorowywać szczegóły ich budowy (KU_03, KU_04)

U_02 - potrafi interpretować cechy budowy anatomicznej organów roślinnych jako efekt ich rozwoju i przystosowań do pełnienia określonych funkcji (KU_04)

U_03 - potrafi rozpoznać podstawowe taksony roślin omawiane na zajęciach (KU_04)

K_01 - dąży do aktualizowania wiedzy z zakresu realizowanego przedmiotu (K_K02)

K_02 - jest odpowiedzialny za powierzony mikroskop i sprzęt laboratoryjny, dba o bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K05).Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z botaniki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Toma
Prowadzący grup: Cezary Toma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K_W01-student zna budowę i funkcjonowanie organelli komórkowych w komórce roślinnej

K_W03-zna budowę tkanek roślinnych i potrafi je charakteryzować

K_W04-opisuje organizację budowy anatomicznej organów roślinnych

Umiejętności

K_U01-rozpoznaje tkanki roślinne na preparatach mikroskopowych

K_U07, K_U03-umie charakteryzować budowę i funkcjonowanie organelli, tkanek i organów roślinnych

Społeczne

K_W06-sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z botaniki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Toma
Prowadzący grup: Cezary Toma, Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K_W01-student zna budowę i funkcjonowanie organelli komórkowych w komórce roślinnej

K_W03-zna budowę tkanek roślinnych i potrafi je charakteryzować

K_W04-opisuje organizację budowy anatomicznej organów roślinnych

Umiejętności

K_U01-rozpoznaje tkanki roślinne na preparatach mikroskopowych

K_U07, K_U03-umie charakteryzować budowę i funkcjonowanie organelli, tkanek i organów roślinnych

Społeczne

K_W06-sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, szanuje pracę własną i innych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości z botaniki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Waldon-Rudzionek
Prowadzący grup: Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.