Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systematyka i biologia grzybów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B23SiBG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systematyka i biologia grzybów
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Barbara Kieliszewska-Rokicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Student wymienia i opisuje główne grupy systematyczne grzybów i organizmów grzybopodobnych oraz wymienia i charakteryzuje najważniejszych przedstawicieli tych grup (K_W06);

W02 – Student wymienia i charakteryzuje grupy troficzne grzybów oraz przyporządkowuje poznane gatunki grzybów do poszczególnych grup troficznych (K_W06);

W03 – Student opisuje funkcjonowanie grzybów i ich znaczenie w przyrodzie (K_W12);

U01 – Student posługuje się terminologią i nomenklaturą mykologiczną (K_U04);

U02 – Student potrafi identyfikować przedstawicieli gatunków grzybów na podstawie cech makroskopowych i mikroskopowych przy użyciu kluczy do oznaczania grzybów (K_U04);

U03– Student korzysta z różnych źródeł naukowych (w tym elektronicznych) w języku ojczystym i obcym (K_U09);

K01 – Student ma świadomość znaczenia grzybów w przyrodzie (K_K02);

K02 – Student wykazuje dbałość o wyposażenie laboratorium i pracuje zgodnie z zasadami BHP (K_K02);

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biologia w zakresie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Student wymienia i opisuje główne grupy systematyczne grzybów i organizmów grzybopodobnych oraz wymienia i charakteryzuje najważniejszych przedstawicieli tych grup (K_W06);

W02 – Student wymienia i charakteryzuje grupy troficzne grzybów oraz przyporządkowuje poznane gatunki grzybów do poszczególnych grup troficznych (K_W06);

W03 – Student opisuje funkcjonowanie grzybów i ich znaczenie w przyrodzie (K_W12);

U01 – Student posługuje się terminologią i nomenklaturą mykologiczną (K_U04);

U02 – Student potrafi identyfikować przedstawicieli gatunków grzybów na podstawie cech makroskopowych i mikroskopowych przy użyciu kluczy do oznaczania grzybów (K_U04);

U03– Student korzysta z różnych źródeł naukowych (w tym elektronicznych) w języku ojczystym i obcym (K_U09);

K01 – Student ma świadomość znaczenia grzybów w przyrodzie (K_K02);

K02 – Student wykazuje dbałość o wyposażenie laboratorium i pracuje zgodnie z zasadami BHP (K_K02);

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biologia w zakresie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Student wymienia i opisuje główne grupy systematyczne grzybów i organizmów grzybopodobnych oraz wymienia i charakteryzuje najważniejszych przedstawicieli tych grup (K_W06);

W02 – Student wymienia i charakteryzuje grupy troficzne grzybów oraz przyporządkowuje poznane gatunki grzybów do poszczególnych grup troficznych (K_W06);

W03 – Student opisuje funkcjonowanie grzybów i ich znaczenie w przyrodzie (K_W12);

U01 – Student posługuje się terminologią i nomenklaturą mykologiczną (K_U04);

U02 – Student potrafi identyfikować przedstawicieli gatunków grzybów na podstawie cech makroskopowych i mikroskopowych przy użyciu kluczy do oznaczania grzybów (K_U04);

U03– Student korzysta z różnych źródeł naukowych (w tym elektronicznych) w języku ojczystym i obcym (K_U09);

K01 – Student ma świadomość znaczenia grzybów w przyrodzie (K_K02);

K02 – Student wykazuje dbałość o wyposażenie laboratorium i pracuje zgodnie z zasadami BHP (K_K02);

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biologia w zakresie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.