Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zmiany klimatyczne Ziemi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B23ZKZ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zmiany klimatyczne Ziemi
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hoffmann
Prowadzący grup: Renata Hoffmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na zmiany klimatu oraz objaśnia mechanizmy ich szkodliwego działania (K_W08)

W02: wymienia przykłady praktycznego zastosowania wiedzy do ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych (K_W09)

U01: wiąże informacje na temat zmian klimatu pochodzące z różnych źródeł, ustosunkowuje się do nich i przedstawia swój punkt widzenia (K_U05)

K01: : potrafi krytycznie oceniać informacje upowszechniane w środkach masowego przekazu, formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu zmian klimatu na Ziemi (K_K03)

K02: jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego, jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych (K_07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Hoffmann
Prowadzący grup: Renata Hoffmann, Cezary Toma, Barbara Waldon-Rudzionek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: opisuje wpływ różnych czynników fizykochemicznych na zmiany klimatu oraz objaśnia mechanizmy ich szkodliwego działania (K_W08)

W02: wymienia przykłady praktycznego zastosowania wiedzy do ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych (K_W09)

U01: wiąże informacje na temat zmian klimatu pochodzące z różnych źródeł, ustosunkowuje się do nich i przedstawia swój punkt widzenia (K_U05)

K01: : potrafi krytycznie oceniać informacje upowszechniane w środkach masowego przekazu, formułuje opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu zmian klimatu na Ziemi (K_K03)

K02: jest świadomy znaczenia biologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego, jest świadomy dylematów związanych z praktycznym wykorzystaniem osiągnięć z zakresu nauk biologicznych (K_07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.