Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemiczne podstawy monitoringu środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B23bCPMS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemiczne podstawy monitoringu środowiska
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Aleksandra Menka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W_01 – posiada wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania monitoringu skażeń i zanieczyszczeń środowiska;

W_02 – zna techniki monitorowania skażeń i zanieczyszczeń środowiska; opisuje metody oceny jakości wody, powietrza i gleby;

W_03 – potrafi identyfikować zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska;


Umiejętności:

U_01 – oznacza podstawowe wskaźniki oceny jakości wód, ścieków, gleby;

U_02 – dobiera odpowiednie metody monitorowania dla określonego rodzaju zanieczyszczeń i skażeń występujących w środowisku;

U_03 - sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski;


Kompetencje:

K_01 - sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych;

K_02 – wykazuje świadomość konieczności ustawicznego dokształcania się w zakresie organizacji i funkcjonowania monitoringu skażeń środowiska;
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy chemii ogólnej i analitycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Joanna Dróżdż-Afelt, Aleksandra Jankowska, Grzegorz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W_01 – posiada wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania monitoringu skażeń i zanieczyszczeń środowiska;

W_02 – zna techniki monitorowania skażeń i zanieczyszczeń środowiska; opisuje metody oceny jakości wody, powietrza i gleby;

W_03 – potrafi identyfikować zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska;


Umiejętności:

U_01 – oznacza podstawowe wskaźniki oceny jakości wód, ścieków, gleby;

U_02 – dobiera odpowiednie metody monitorowania dla określonego rodzaju zanieczyszczeń i skażeń występujących w środowisku;

U_03 - sporządza sprawozdanie z przebiegu doświadczeń oraz opisuje wyniki, obserwacje, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski;


Kompetencje:

K_01 - sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi (grupie) jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych;

K_02 – wykazuje świadomość konieczności ustawicznego dokształcania się w zakresie organizacji i funkcjonowania monitoringu skażeń środowiska;
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy chemii ogólnej i analitycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.