Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stres środowiskowy w hodowlach mikroorganizmów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B2SSHM-DDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres środowiskowy w hodowlach mikroorganizmów
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 – zna główne typy stresu środowiskowego oraz szczegółowo opisuje w oparciu o aktualny stan wiedzy szlaki metaboliczne uczestniczące w odpowiedzi komórki na wybrane typy stresorów

W02 – zna i rozumie w oparciu o trendy w badaniach nad stresem środowiskowym udział głównych metabolitów w reakcji komórki na czynniki stresowe

W03 – opisuje metody i techniki badawcze stosowane w identyfikacji wybranych metabolitów stresu środowiskowego


Umiejętności:

U01 – potrafi określić cel i przedmiot badań dotyczących identyfikacji specyficznej reakcji metabolicznej komórki na stres wywołany warunkami hodowlanymi

U02 – potrafi sformułować hipotezę badawczą z zakresu badań na czynnikami stresu środowiskowego

U03 – potrafi twórczo zastosować metody i techniki badawcze wykorzystywane w analizie wpływu stresu środowiskowego na stężenie metabolitów komórkowych oraz interpretować otrzymane wyniki badań

U04 – potrafi wykorzystać najnowszą literaturę naukową oraz własne wyniki badań w zorganizowanym dyskursie naukowym


Kompetencje:

K01 – jest świadomy potrzeby szczegółowego poznania szlaków metabolicznych odpowiedzi komórkowej w warunkach stresu środowiskowego w celu interpretacji wyników badań i rozwiązania problemów badawczych

K02 – potrafi krytycznie ocenić uzyskane wyniki badań w odniesieniu do aktualnej literatury naukowej oraz oceny własnego wkładu w rozwój tematyki badań


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość w stopniu zaawansowanym biochemii, mikrobiologii oraz wybranych zagadnień biotechnologii. Znajomość metod badawczych oraz technik analitycznych stosowanych w badaniach z wykorzystaniem materiału biologicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.