Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trendy w bezpieczeństwie żywności i pasz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B2TBZP-DDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trendy w bezpieczeństwie żywności i pasz
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zastempowska
Prowadzący grup: Jan Grajewski, Robert Kosicki, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i przepisy prawne związane z bezpieczeństwem żywności i pasz, z uwzględnieniem aktualnego, światowego dorobku naukowego oraz aktualnych trendów rozwojowych w tym zakresie [K_W01]

W02. Student potrafi wskazać źródła zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych w surowcach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego [K_W01]

W03. Student potrafi zaproponować odpowiednie podejście badawcze [K_W02]

W04. Student zna i stosuje techniki wykorzystywane w badaniach bezpieczeństwa żywności i pasz [K_W03]

U01. Student potrafi zdefiniować cel i przedmiot badań z zakresu jakości żywności i pasz, sformułować odpowiednią hipotezę badawczą, zaplanować i zrealizować krótki projekt badawczy oraz wnioskować na podstawie wyników badań [K_U01]

U02. Student wykazuje umiejętność analizowania wyników badań za pomocą nowoczesnego oprogramowania komputerowego stosowanego w badaniach jakości żywności i pasz [K_U02]

U03. Student potrafi organizować pracę własną i członków zespołu [K_U03]

K01. Student jest przygotowany do krytycznej oceny wyników badań i dorobku naukowego z zakresu bezpieczeństwa żywności i pasz oraz do poddania się krytycznej ocenie własnego wkładu w tym zakresie [K_K01]

K02. Student potrafi wyjaśnić związek pomiędzy zjawiskami obserwowanymi w badaniach jakościowych i ilościowych surowców [K_K02]

K03. Student jest odpowiedzialny za pracę własną i członków zespołu, postępuje zgodnie z kodeksem zasad etycznych i dobrych obyczajów przy prowadzeniu badań naukowych [K_K03]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biochemia, mikrobiologia, fizjologia organizmów


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Jan Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.