Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia doktorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-B3PrD-DDR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia doktorska
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Obolewski
Prowadzący grup: Joanna Moraczewska, Krystian Obolewski, Małgorzata Ożgo, Magdalena Twarużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- zna i rozumie szczegółowe zagadnienia w zakresie tematyki badawczej prowadzonej w jednostce, z uwzględnieniem aktualnego, światowego dorobku naukowego

W02 – ma wiedzę na temat aktualnych trendów rozwojowych w zakresie problemów naukowych podejmowanych w jednostce.

W03 – ma wiedzę o możliwościach i ograniczeniach metod stosowanych do rozwiązywania naukowych podejmowanych w jednostce.

W04 – ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi stosowanych w badaniach prowadzonych w jednostce

U01 - biegle wykorzystuje literaturę naukową oraz czyta ze zrozumieniem naukowe teksty w języku angielskim na temat wyników badań odnoszących się do tematyki badawczej prowadzonej w jednostce.

U02 – stawia hipotezę badawczą w ramach pojętej tematyki badawczej.

U03 – proponuje i z powodzeniem stosuje zaawansowane metody pozwalające na wyjaśnienie stawianej hipotezy.

U04 – potrafi zaprojektować cykl doświadczeń, które pozwolą wyjaśnić problem naukowy.

U05 - potrafi samodzielnie wyciągać wnioski z wyników wykonanych analiz.

U06 – potrafi opracować i upowszechniać otrzymane wyniki z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

U07 –absolwent potrafi współpracować w zespołach badawczych wykazując czynną postawę w prowadzonych projektach badawczych.

K01 – jest gotów do ciągłego uzupełniania i aktualizacji wiedzy na podstawie literatury naukowej i popularnonaukowej związanej z podjętą tematyką badawczą.

K02 – jest przygotowany do krytycznej oceny dorobku naukowego w ramach podjętego tematu badawczego oraz do krytycznej oceny własnego wkładu w tym zakresie.

K03 – ma świadomość praktycznego znaczenia wiedzy związanej z realizowaną tematyką badawczą.

K04 – ma świadomość potrzeby upowszechniania uzyskanych przez siebie wyników z zachowaniem zasad własności intelektualnej i publicznej własności wyników badań naukowych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów IIo na kierunkach biologia, biotechnologia, ochrona środowiska oraz kierunkach pokrewnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Igor Chybicki, Ewa Dembowska, Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur, Paweł Napiórkowski, Andrzej Oleksa, Magdalena Twarużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.