Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-BT23T-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zastempowska
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Anna Błajet-Kosicka, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 student przedstawia metody analityczne oraz sprzęt stosowany w badaniach toksykologicznych [K_W03]

W02 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii ogólnej. Opisuje i objaśnia mechanizmy toksycznego działania trucizn. Rozpoznaje objawy zatrucia i wskazuje zastosowanie odtrutek [K_W19]

U01 student wykonuje podstawowe analizy toksykologiczne w materiale biologicznym, żywności i próbkach środowiskowych, wykorzystując podstawowy i specjalistyczny sprzęt laboratoryjny; wyznacza parametry toksykologiczne [K_U01; K_U05]

U02 student przygotowuje roztwory o określonym stężeniu niezbędne do analiz toksykologicznych [K_U02]

U03 student analizuje i interpretuje uzyskane dane, sporządza raport końcowy [K_U10]

K01 pracuje samodzielnie i współpracuje z grupą ćwiczeniową [K_K05]

K02 odpowiada za powierzone mienie i przestrzega zasad bhp [K_K06]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw chemii analitycznej, organicznej, technik laboratoryjnych


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Lassa
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Henryka Lassa, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 student przedstawia metody analityczne oraz sprzęt stosowany w badaniach toksykologicznych [K_W03]

W02 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii ogólnej. Opisuje i objaśnia mechanizmy toksycznego działania trucizn. Rozpoznaje objawy zatrucia i wskazuje zastosowanie odtrutek [K_W19]

U01 student wykonuje podstawowe analizy toksykologiczne w materiale biologicznym, żywności i próbkach środowiskowych, wykorzystując podstawowy i specjalistyczny sprzęt laboratoryjny; wyznacza parametry toksykologiczne [K_U01; K_U05]

U02 student przygotowuje roztwory o określonym stężeniu niezbędne do analiz toksykologicznych [K_U02]

U03 student analizuje i interpretuje uzyskane dane, sporządza raport końcowy [K_U10]

K01 pracuje samodzielnie i współpracuje z grupą ćwiczeniową [K_K05]

K02 odpowiada za powierzone mienie i przestrzega zasad bhp [K_K06]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw chemii analitycznej, organicznej, technik laboratoryjnych


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Lassa
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Henryka Lassa, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Ałtyn
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Elena Sinkiewicz-Darol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 student przedstawia metody analityczne oraz sprzęt stosowany w badaniach toksykologicznych [K_W03]

W02 student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii ogólnej. Opisuje i objaśnia mechanizmy toksycznego działania trucizn. Rozpoznaje objawy zatrucia i wskazuje zastosowanie odtrutek [K_W19]

U01 student wykonuje podstawowe analizy toksykologiczne w materiale biologicznym, żywności i próbkach środowiskowych, wykorzystując podstawowy i specjalistyczny sprzęt laboratoryjny; wyznacza parametry toksykologiczne [K_U01; K_U05]

U02 student przygotowuje roztwory o określonym stężeniu niezbędne do analiz toksykologicznych [K_U02]

U03 student analizuje i interpretuje uzyskane dane, sporządza raport końcowy [K_U10]

K01 pracuje samodzielnie i współpracuje z grupą ćwiczeniową [K_K05]

K02 odpowiada za powierzone mienie i przestrzega zasad bhp [K_K06]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw chemii analitycznej, organicznej, technik laboratoryjnych


Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 14 godz. (1,2 ECTS),

- udział w laboratoriach: 14 godz. (1,2 ECTS),

- konsultacje: 5 godz. (0,6 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (04 ECTS),


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 7 godz. (1,5 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 2 godz.(0,3 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 3 godz. (0,8 ECTS)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Elena Sinkiewicz-Darol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.