Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy analityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-BT35PA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy analityki
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biotechnologia, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Błajet-Kosicka, Henryka Lassa, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Zastempowska
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Anna Błajet-Kosicka, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu analityki chemicznej, opisuje i objaśnia etapy procesu analitycznego, wskazuje źródła i rodzaje błędów w analizie ilościowej, definiuje proces walidacji i wymienia parametry walidacyjne, charakteryzuje wybrane techniki analityczne [K_W03]

U01. Student wykonuje obliczenia i przygotowuje roztwory o określonym stężeniu niezbędne do przeprowadzenia określonych analiz chemicznych [K_U02]

U02. Student przeprowadza analizę próbek żywności i biologicznych pod kątem wybranych substancji z zastosowaniem klasycznych metod objętościowych i wybranych technik instrumentalnych [K_U03, K_U05]

U03. Student wykonuje obliczenia i interpretuje wyniki, wykorzystując metody statystyczne [K_U09]

U04. Student analizuje i interpretuje uzyskane dane, sporządza raport końcowy [K_U10]

K01. Pracuje samodzielnie i współpracuje z grupą ćwiczeniową [K_K05]

K02. Odpowiada za powierzone mienie i przestrzega zasad bhp [K_K06]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw chemii analitycznej, ogólnej i fizyki


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Lassa
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Henryka Lassa, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu analityki chemicznej, opisuje i objaśnia etapy procesu analitycznego, wskazuje źródła i rodzaje błędów w analizie ilościowej, definiuje proces walidacji i wymienia parametry walidacyjne, charakteryzuje wybrane techniki analityczne [K_W03]

U01. Student wykonuje obliczenia i przygotowuje roztwory o określonym stężeniu niezbędne do przeprowadzenia określonych analiz chemicznych [K_U02]

U02. Student przeprowadza analizę próbek żywności i biologicznych pod kątem wybranych substancji z zastosowaniem klasycznych metod objętościowych i wybranych technik instrumentalnych [K_U03, K_U05]

U03. Student wykonuje obliczenia i interpretuje wyniki, wykorzystując metody statystyczne [K_U09]

U04. Student analizuje i interpretuje uzyskane dane, sporządza raport końcowy [K_U10]

K01. Pracuje samodzielnie i współpracuje z grupą ćwiczeniową [K_K05]

K02. Odpowiada za powierzone mienie i przestrzega zasad bhp [K_K06]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw chemii analitycznej, ogólnej i fizyki


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Lassa
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Henryka Lassa, Ewa Zastempowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.