Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roślinne kultury in vitro

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-BT35RKV-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roślinne kultury in vitro
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student opisuje podstawowe techniki badawcze stosowane w roślinnych kulturach in vitro

W02 – Student charakteryzuje podstawowe pojęcia i procesy rozwojowe dotyczące roślinnych kultur in vitro

W03 – Student wymienia przykłady praktycznego wykorzystania roślin i ich metabolitów w biotechnologii i ochronie środowiska

U01 – Student posługuje się podstawową aparaturą badawczą, zna metody preparatyki oraz potrafi wykonać izolację właściwego eksplantatu w określonych metodach kultur in vitro.

U02 – Student sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, ocenia wiarygodność wyników, formułuje odpowiednie wnioski.

K01 – jest świadomy znaczenia biotechnologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego

K02 – świadomie przestrzega zasady pracy laboratorium roślinnych kultur in vitro


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczony kurs z fizjologii roślin w zakresie studiów na kierunku biotechnologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student opisuje podstawowe techniki badawcze stosowane w roślinnych kulturach in vitro

W02 – Student charakteryzuje podstawowe pojęcia i procesy rozwojowe dotyczące roślinnych kultur in vitro

W03 – Student wymienia przykłady praktycznego wykorzystania roślin i ich metabolitów w biotechnologii i ochronie środowiska

U01 – Student posługuje się podstawową aparaturą badawczą, zna metody preparatyki oraz potrafi wykonać izolację właściwego eksplantatu w określonych metodach kultur in vitro.

U02 – Student sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, ocenia wiarygodność wyników, formułuje odpowiednie wnioski.

K01 – jest świadomy znaczenia biotechnologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego

K02 – świadomie przestrzega zasady pracy laboratorium roślinnych kultur in vitro


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczony kurs z fizjologii roślin w zakresie studiów na kierunku biotechnologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Prowadzący grup: Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student opisuje podstawowe techniki badawcze stosowane w roślinnych kulturach in vitro

W02 – Student charakteryzuje podstawowe pojęcia i procesy rozwojowe dotyczące roślinnych kultur in vitro

W03 – Student wymienia przykłady praktycznego wykorzystania roślin i ich metabolitów w biotechnologii i ochronie środowiska

U01 – Student posługuje się podstawową aparaturą badawczą, zna metody preparatyki oraz potrafi wykonać izolację właściwego eksplantatu w określonych metodach kultur in vitro.

U02 – Student sporządza w sposób poprawny i zwięzły podsumowanie przebiegu i wyników doświadczeń oraz obserwacji, poddaje je analizie, ocenia wiarygodność wyników, formułuje odpowiednie wnioski.

K01 – jest świadomy znaczenia biotechnologii jako dyscypliny naukowej decydującej o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i ochronie środowiska naturalnego

K02 – świadomie przestrzega zasady pracy laboratorium roślinnych kultur in vitro


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczony kurs z fizjologii roślin w zakresie studiów na kierunku biotechnologia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.