Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza białek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt11AB-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza białek
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biotechnologia, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Katarzyna Robaszkiewicz, Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY:

K_W02 - w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu

wybranych nauk ścisłych powiązanych z biotechnologią i ich znaczenia dla rozwoju

biotechnologii

K_W07 - omawia zaawansowane metody badawcze oraz objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w analizie procesów biotechnologicznych


MODUŁOWE WIEDZY

W01 - student potrafi zidentyfikować i opisać omawiane grupy białek

W02 - ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach białek

W03 – ma wiedzę na temat wykorzystania białek w biotechnologii


KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii

K_U02 posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w biotechnologii

K_U05 sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz

obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_U08 - biegle wykorzystuje polsko- i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach informacji naukowych

K_U11 - umie zaplanować i wykonać zadania badawcze i ekspertyzy z zakresu wybranych specjalności związanych z Biotechnologią


MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 Student potrafi samodzielnie zastosować określoną technikę badawczą w celu analiz białek stosowanych w biotechnologii

U02 Student umiejętnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w analizie białek oraz dba o powierzony mu sprzęt laboratoryjny

U03 student wykorzystuje dostępną literaturę do sporządzania poprawnych wniosków z doświadczeń analizy białek

U04 Student projektuje doświadczenia mające ukazać interakcje między białkami lub wyjaśnić problem naukowy


KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu biotechnologii

K_K05 przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role


MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - Student jest świadom dynamicznego rozwoju nauki w dziedzinie analizy białek i rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy na podstawie najnowszej literatury

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wnioskówPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biochemia, genetyka, struktura i funkcje makrocząsteczek, enzymologia w zakresie nauczanym na studiach I0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY:

K_W02 - w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu

wybranych nauk ścisłych powiązanych z biotechnologią i ich znaczenia dla rozwoju

biotechnologii

K_W07 - omawia zaawansowane metody badawcze oraz objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w analizie procesów biotechnologicznych


MODUŁOWE WIEDZY

W01 - student potrafi zidentyfikować i opisać omawiane grupy białek

W02 - ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach białek

W03 – ma wiedzę na temat wykorzystania białek w biotechnologii


KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii

K_U02 posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w biotechnologii

K_U05 sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz

obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_U08 - biegle wykorzystuje polsko- i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach informacji naukowych

K_U11 - umie zaplanować i wykonać zadania badawcze i ekspertyzy z zakresu wybranych specjalności związanych z Biotechnologią


MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 Student potrafi samodzielnie zastosować określoną technikę badawczą w celu analiz białek stosowanych w biotechnologii

U02 Student umiejętnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w analizie białek oraz dba o powierzony mu sprzęt laboratoryjny

U03 student wykorzystuje dostępną literaturę do sporządzania poprawnych wniosków z doświadczeń analizy białek

U04 Student projektuje doświadczenia mające ukazać interakcje między białkami lub wyjaśnić problem naukowy


KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu biotechnologii

K_K05 przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role


MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - Student jest świadom dynamicznego rozwoju nauki w dziedzinie analizy białek i rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy na podstawie najnowszej literatury

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wnioskówPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biochemia, genetyka, struktura i funkcje makrocząsteczek, enzymologia w zakresie nauczanym na studiach I0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

KIERUNKOWE WIEDZY:

K_W02 - w pracy badawczej konsekwentnie stosuje zasady interpretacji zjawisk i procesów biologicznych w oparciu o dane empiryczne, z wykorzystaniem odpowiedniej metodyki badawczej

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu

wybranych nauk ścisłych powiązanych z biotechnologią i ich znaczenia dla rozwoju

biotechnologii

K_W07 - omawia zaawansowane metody badawcze oraz objaśnia zasady działania specjalistycznej aparatury badawczej stosowanej w analizie procesów biotechnologicznych


MODUŁOWE WIEDZY

W01 - student potrafi zidentyfikować i opisać omawiane grupy białek

W02 - ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach białek

W03 – ma wiedzę na temat wykorzystania białek w biotechnologii


KIERUNKOWE UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii

K_U02 posługuje się zaawansowanym sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w biotechnologii

K_U05 sporządza w sposób poprawny podsumowanie (lub sprawozdanie) przebiegu i wyników doświadczeń oraz

obserwacji, poddaje je analizie, formułuje odpowiednie wnioski

K_U08 - biegle wykorzystuje polsko- i obcojęzyczne literaturowe bazy danych w samodzielnych i ukierunkowanych przez opiekuna poszukiwaniach informacji naukowych

K_U11 - umie zaplanować i wykonać zadania badawcze i ekspertyzy z zakresu wybranych specjalności związanych z Biotechnologią


MODUŁOWE UMIEJĘTNOŚCI

U01 Student potrafi samodzielnie zastosować określoną technikę badawczą w celu analiz białek stosowanych w biotechnologii

U02 Student umiejętnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w analizie białek oraz dba o powierzony mu sprzęt laboratoryjny

U03 student wykorzystuje dostępną literaturę do sporządzania poprawnych wniosków z doświadczeń analizy białek

U04 Student projektuje doświadczenia mające ukazać interakcje między białkami lub wyjaśnić problem naukowy


KIERUNKOWE KOMPETENCJI

K_K02 - wykazuje zainteresowanie oraz przejawia aktywną postawę w aktualizowaniu wiedzy z zakresu biotechnologii

K_K05 przejawia zdolność do pracy samodzielnej i w zespole, przyjmując w nim różne role


MODUŁOWE KOMPETENCJI

K01 - Student jest świadom dynamicznego rozwoju nauki w dziedzinie analizy białek i rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy na podstawie najnowszej literatury

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wnioskówPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biochemia, genetyka, struktura i funkcje makrocząsteczek, enzymologia w zakresie nauczanym na studiach I0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Śliwinska
Prowadzący grup: Małgorzata Śliwinska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - student potrafi zidentyfikować i opisać omawiane grupy białek

W02 - ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem metod i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach białek

W03 – ma wiedzę na temat wykorzystania białek w biotechnologii

Umiejętności:

U01 Student potrafi samodzielnie zastosować określoną technikę badawczą w celu analiz białek stosowanych w biotechnologii

U02 Student umiejętnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w analizie białek oraz dba o powierzony mu sprzęt laboratoryjny

U03 student wykorzystuje dostępną literaturę do sporządzania poprawnych wniosków z doświadczeń analizy białek

U04 Student projektuje doświadczenia mające ukazać interakcje między białkami lub wyjaśnić problem naukowy


Kompetencje:

K01 - Student jest świadom dynamicznego rozwoju nauki w dziedzinie analiz białek i rozumie potrzebę aktualizacji wiedzy na podstawie najnowszej literatury

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wnioskówPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biochemia, biologia komórki, genetyka, struktura i funkcje makrocząsteczek, enzymologia w zakresie nauczanym na studiach I st.

Bilans pracy studenta:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe):

- wykład – 30h (1,2 ECTS)

- laboratoria – 30h (1,2 ECTS)

- przeprowadzenie egzaminu - 2h (0,1 ECTS)

- konsultacje i poprawy kolokwiów - 12,5 h (0,5 ECTS)


Zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- przygotowanie do egzaminu – 40h (1,5 ECTS)

- przygotowanie do części teoretycznej zajęć laboratoryjnych - 13h (0,5 ECTS)

- przygotowanie do kolokwiów - 20h (0,75)

- uzupełnienie sprawozdań - 7 h (0,25 ECTS)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.