Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy genomiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt11PG-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy genomiki
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Burczyk
Prowadzący grup: Jarosław Burczyk, Sandra Jankowska-Wróblewska, Bartosz Ulaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - charakteryzuje metody badania genomów, dobiera odpowiednie metody sekwencjonowania DNA w zależności od dostępnej matrycy

W02 - zna sposoby planowania doświadczeń biologicznych wymagających badania i identyfikacji genomów,

W03 - posiada wiedzę na temat różnorodnych zastosowań technik analiz genomów w badaniach biologicznych.

W04 - ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem analiz genomówU01 - stosuje zaawansowane techniki i metody badawcze wykorzystywane w biotechnologii

U02 - posługuje się sprzętem laboratoryjnym oraz aparaturą badawczą wykorzystywaną w genomice

U03 - wykazuje umiejętność krytycznej analizy

i selekcji informacji ze źródeł drukowanych

i elektronicznych,

U04 - wykorzystuje literaturę na temat genomiki w języku polskim i angielskim.

U05 - umie zaplanować i wykonać zadania badawcze stosując techniki analiz genomówK01- rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego kształcenia się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;

K02 - ma świadomość znaczenia genomiki w biotechnologii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość treści zrealizowanych w trakcie zajęć z genetyki ogólnej, genetyki molekularnej, podstaw bioinformatyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Burczyk
Prowadzący grup: Jarosław Burczyk, Sandra Jankowska-Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Burczyk
Prowadzący grup: Jarosław Burczyk, Sandra Jankowska-Wróblewska, Bartosz Ulaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Burczyk
Prowadzący grup: Jarosław Burczyk, Bartosz Ulaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.