Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój technologii fermentacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt11RTF-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój technologii fermentacyjnych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biotechnologia, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - zna rozwiązania służące optymalizacji operacji i procesów jednostkowych w procesach fermentacyjnych

W02 - wskazuje możliwości wykorzystania różnych preparatów enzymatycznych w celu poprawy przebiegu procesów fermentacyjnych

W03 - potrafi określić wpływ wybranych substancji oraz technologii produkcji na wydajność procesu fermentacji oraz aktywność fermentacyjną mikroorganizmów


Umiejętności:

U01 - wykorzystuje metody analityczne oraz mikrobiologiczne stosowane w biotechnologii

U02 - wykonuje obliczenie technologiczne w celu właściwego przygotowania podłoży fermentacyjnych oraz ocenę wpływu modyfikacji na przebieg procesów fermentacyjnych

U03 – optymalizuje skład podłoży fermentacyjnych poprzez zastosowanie wybranych biokatalizatorów

U04 - dokonuje oceny skuteczności wprowadzanych modyfikacji procesów fermentacyjnych


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw wykorzystania technologii fermentacyjnych w przemyśle, oraz potrzeby optymalizacji procesów biotechnologicznych

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość treści zrealizowanych w trakcie zajęć z Technologii fermentacyjnych, Biotechnologii ogólnej oraz Enzymologii, dodatkowo znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii oraz zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - zna rozwiązania służące optymalizacji operacji i procesów jednostkowych w procesach fermentacyjnych

W02 - wskazuje możliwości wykorzystania różnych preparatów enzymatycznych w celu poprawy przebiegu procesów fermentacyjnych

W03 - potrafi określić wpływ wybranych substancji oraz technologii produkcji na wydajność procesu fermentacji oraz aktywność fermentacyjną mikroorganizmów


Umiejętności:

U01 - wykorzystuje metody analityczne oraz mikrobiologiczne stosowane w biotechnologii

U02 - wykonuje obliczenie technologiczne w celu właściwego przygotowania podłoży fermentacyjnych oraz ocenę wpływu modyfikacji na przebieg procesów fermentacyjnych

U03 – optymalizuje skład podłoży fermentacyjnych poprzez zastosowanie wybranych biokatalizatorów

U04 - dokonuje oceny skuteczności wprowadzanych modyfikacji procesów fermentacyjnych


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw wykorzystania technologii fermentacyjnych w przemyśle, oraz potrzeby optymalizacji procesów biotechnologicznych

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość treści zrealizowanych w trakcie zajęć z Technologii fermentacyjnych, Biotechnologii ogólnej oraz Enzymologii, dodatkowo znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii oraz zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - zna rozwiązania służące optymalizacji operacji i procesów jednostkowych w procesach fermentacyjnych

W02 - wskazuje możliwości wykorzystania różnych preparatów enzymatycznych w celu poprawy przebiegu procesów fermentacyjnych

W03 - potrafi określić wpływ wybranych substancji oraz technologii produkcji na wydajność procesu fermentacji oraz aktywność fermentacyjną mikroorganizmów


Umiejętności:

U01 - wykorzystuje metody analityczne oraz mikrobiologiczne stosowane w biotechnologii

U02 - wykonuje obliczenie technologiczne w celu właściwego przygotowania podłoży fermentacyjnych oraz ocenę wpływu modyfikacji na przebieg procesów fermentacyjnych

U03 – optymalizuje skład podłoży fermentacyjnych poprzez zastosowanie wybranych biokatalizatorów

U04 - dokonuje oceny skuteczności wprowadzanych modyfikacji procesów fermentacyjnych


Kompetencje:

K01 - jest świadomy perspektyw wykorzystania technologii fermentacyjnych w przemyśle, oraz potrzeby optymalizacji procesów biotechnologicznych

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników eksperymentów, formułowanie wniosków

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość treści zrealizowanych w trakcie zajęć z Technologii fermentacyjnych, Biotechnologii ogólnej oraz Enzymologii, dodatkowo znajomość podstaw mikrobiologii, biochemii oraz zasad pracy w laboratorium mikrobiologicznym i analitycznym w zakresie podstaw analiz instrumentalnych

Bilans pracy studenta:

6 ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe):

- wykład – 30h (1 ECTS),

- laboratoria – 30h (1 ECTS).

Zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- przygotowanie do egzaminu – 50h (2 ECTS),

- przygotowanie do kolokwium oraz przygotowanie sprawozdań – 50h (2 ECTS).


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.