Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt11St-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biotechnologia, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Igor Chybicki
Prowadzący grup: Igor Chybicki, Elżbieta Sandurska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sandurska
Prowadzący grup: Elżbieta Sandurska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma wiedzę w zakresie statystyki i matematyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów biotechnologicznych

W02 - ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych, opisuje możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do analizy danych biotechnologicznych

W03 - posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę w zakresie głównych metod statystycznych

W04 - zna metodologię dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów statystycznych

U01 - wykorzystuje zaawansowane metody matematyczne i statystyczne, oraz techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych

U02 - umie interpretować wyniki, w tym ocenić ich istotność

K01 - docenia wagę instrumentów statystycznych przy opisie zjawisk i procesów biotechnologicznych

K02 - wyrabia nawyk posługiwania się zasadami wnioskowania statystycznego przy rozstrzyganiu praktycznych problemów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

matematyka, podstawowe zastosowanie komputerów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sandurska
Prowadzący grup: Elżbieta Sandurska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma wiedzę w zakresie statystyki i matematyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów biotechnologicznych

W02 - ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych, opisuje możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do analizy danych biotechnologicznych

W03 - posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę w zakresie głównych metod statystycznych

W04 - zna metodologię dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów statystycznych

U01 - wykorzystuje zaawansowane metody matematyczne i statystyczne, oraz techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych

U02 - umie interpretować wyniki, w tym ocenić ich istotność

K01 - docenia wagę instrumentów statystycznych przy opisie zjawisk i procesów biotechnologicznych

K02 - wyrabia nawyk posługiwania się zasadami wnioskowania statystycznego przy rozstrzyganiu praktycznych problemów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

matematyka, podstawowe zastosowanie komputerów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sandurska
Prowadzący grup: Elżbieta Sandurska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma wiedzę w zakresie statystyki i matematyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów biotechnologicznych

W02 - ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych, opisuje możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych do analizy danych biotechnologicznych

W03 - posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę w zakresie głównych metod statystycznych

W04 - zna metodologię dziedziny w stopniu pozwalającym na samodzielne planowanie drogi rozwiązania problemów statystycznych

U01 - wykorzystuje zaawansowane metody matematyczne i statystyczne, oraz techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych

U02 - umie interpretować wyniki, w tym ocenić ich istotność

K01 - docenia wagę instrumentów statystycznych przy opisie zjawisk i procesów biotechnologicznych

K02 - wyrabia nawyk posługiwania się zasadami wnioskowania statystycznego przy rozstrzyganiu praktycznych problemów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

matematyka, podstawowe zastosowanie komputerów

Bilans pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 15 godz. (0,5 ECTS),

- udział w ćwiczeniach: 30 godz. (1 ECTS),

- konsultacje: 5 godz. (0,2 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (0,1 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 52 godziny, co odpowiada 1,8 ECTS


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- zainstalowanie pakietu Statistica, przejrzenie literatury, powtórzenie materiału, samodzielne przećwiczenie zadań w domu: 39 godz. (1,3 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 20 godz.(0,65 ECTS)

- przygotowanie do zaliczenia wykładu: 7 godz. (0,25 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 66 godzin, co odpowiada 2,2 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.