Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria bioprocesowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt23IB-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria bioprocesowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biotechnologia, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Aleksandra Jankowska, Grzegorz Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1 - definiuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w biotechnologii

W2 - wymienia rodzaje, elementy budowy i zasady eksploatacji bioreaktorów

W3 - charakteryzuje zjawiska zachodzących w bioreaktorach


Umiejętności:

U1 - przeprowadza i interpretuje w skali laboratoryjnej wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, pomiar napięcia powierzchniowego, analiza lepkości płynów)

U2 - sporządza proste schematy ideowe i technologiczne

U3 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii bioprocesowej


Kompetencje:

K1 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii bioprocesowe

K2 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, biochemii, fizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Aleksandra Jankowska, Grzegorz Kłosowski, Aleksandra Menka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1 - definiuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w biotechnologii

W2 - wymienia rodzaje, elementy budowy i zasady eksploatacji bioreaktorów

W3 - charakteryzuje zjawiska zachodzących w bioreaktorach


Umiejętności:

U1 - przeprowadza i interpretuje w skali laboratoryjnej wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, pomiar napięcia powierzchniowego, analiza lepkości płynów)

U2 - sporządza proste schematy ideowe i technologiczne

U3 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii bioprocesowej


Kompetencje:

K1 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii bioprocesowe

K2 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, biochemii, fizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1 - definiuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w biotechnologii

W2 - wymienia rodzaje, elementy budowy i zasady eksploatacji bioreaktorów

W3 - charakteryzuje zjawiska zachodzących w bioreaktorach


Umiejętności:

U1 - przeprowadza i interpretuje w skali laboratoryjnej wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, pomiar napięcia powierzchniowego, analiza lepkości płynów)

U2 - sporządza proste schematy ideowe i technologiczne

U3 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii bioprocesowej


Kompetencje:

K1 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii bioprocesowe

K2 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, biochemii, fizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1 - definiuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w biotechnologii

W2 - wymienia rodzaje, elementy budowy i zasady eksploatacji bioreaktorów

W3 - charakteryzuje zjawiska zachodzących w bioreaktorach


Umiejętności:

U1 - przeprowadza i interpretuje w skali laboratoryjnej wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, pomiar napięcia powierzchniowego, analiza lepkości płynów)

U2 - sporządza proste schematy ideowe i technologiczne

U3 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii bioprocesowej


Kompetencje:

K1 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii bioprocesowe

K2 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej, biochemii, fizyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.