Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-Bt23MO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia ogólna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Biotechnologia, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dembowska
Prowadzący grup: Ewa Dembowska, Łukasz Kubera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Zna podstawy teorii mikroskopii

W02 – Przedstawia przykłady wybranych metod izolacji, hodowli oraz liczenia drobnoustrojów

W03 – Charakteryzuje różne grupy drobnoustrojów pod względem ich

budowy morfologicznej jak i właściwości fizjologiczno-biochemicznych

U01 – Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu mikrobiologii

U02 – Samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna posługuje się drobnym sprzętem laboratoryjnym

U03 – Prezentuje wyniki swojej pracy

K01 – Samodzielnie potrafi aktualizować wiedzę naukową, odnosić się do niej krytycznie z uwzględnieniem konieczności stosowania zasad bioetyki

K02 – Świadomie stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium mikrobiologicznym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość chemii i biologii komórki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Małecka-Adamowicz
Prowadzący grup: Marta Małecka-Adamowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Zna podstawy teorii mikroskopii

W02 – Przedstawia przykłady wybranych metod izolacji, hodowli oraz liczenia drobnoustrojów

W03 – Charakteryzuje różne grupy drobnoustrojów pod względem ich

budowy morfologicznej jak i właściwości fizjologiczno-biochemicznych

U01 – Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu mikrobiologii

U02 – Samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna posługuje się drobnym sprzętem laboratoryjnym

U03 – Prezentuje wyniki swojej pracy

K01 – Samodzielnie potrafi aktualizować wiedzę naukową, odnosić się do niej krytycznie z uwzględnieniem konieczności stosowania zasad bioetyki

K02 – Świadomie stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium mikrobiologicznym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość chemii i biologii komórki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kubera
Prowadzący grup: Łukasz Kubera, Marta Małecka-Adamowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Zna podstawy teorii mikroskopii

W02 – Przedstawia przykłady wybranych metod izolacji, hodowli oraz liczenia drobnoustrojów

W03 – Charakteryzuje różne grupy drobnoustrojów pod względem ich

budowy morfologicznej jak i właściwości fizjologiczno-biochemicznych

U01 – Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu mikrobiologii

U02 – Samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna posługuje się drobnym sprzętem laboratoryjnym

U03 – Prezentuje wyniki swojej pracy

K01 – Samodzielnie potrafi aktualizować wiedzę naukową, odnosić się do niej krytycznie z uwzględnieniem konieczności stosowania zasad bioetyki

K02 – Świadomie stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium mikrobiologicznym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość chemii i biologii komórki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kubera
Prowadzący grup: Łukasz Kubera, Marta Małecka-Adamowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Zna podstawy teorii mikroskopii

W02 – Przedstawia przykłady wybranych metod izolacji, hodowli oraz liczenia drobnoustrojów

W03 – Charakteryzuje różne grupy drobnoustrojów pod względem ich

budowy morfologicznej jak i właściwości fizjologiczno-biochemicznych

U01 – Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu mikrobiologii

U02 – Samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna posługuje się drobnym sprzętem laboratoryjnym

U03 – Prezentuje wyniki swojej pracy

K01 – Samodzielnie potrafi aktualizować wiedzę naukową, odnosić się do niej krytycznie z uwzględnieniem konieczności stosowania zasad bioetyki

K02 – Świadomie stosuje zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium mikrobiologicznym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość chemii i biologii komórki

Bilans pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (2,5 ECTS):


Udział w wykładach: 30 godzin (1 ECTS)

Udział w ćwiczeniach: 45 godzin (1,5 ECTS)


Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta (1,5 ECTS):


Przygotowanie do egzaminu: 15 godzin (0,5 ECTS)

Przygotowanie do kolokwium: 15 godzin (0,5 ECTS)

Przygotowanie sprawozdań: 15 godzin (0,5 ECTS)


Łączny nakład pracy studenta wynosi 120 godzin, co odpowiada 4 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.