Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS11MI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Ochrona środowiska, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Barbara Kieliszewska-Rokicka
Strona przedmiotu: http://Mykologia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wymienia i charakteryzuje (budowa i funkcjonowanie w przyrodzie) podstawowe grupy systematyczne grzybów makroskopowych i mikroskopowych, w tym gatunki zagrożone i chronione (K_W06)

W02 – tłumaczy funkcje różnych grup troficznych grzybów w ekosystemach (K_W06)

U01 – identyfikuje gatunki grzybów na podstawie kluczy lub atlasów do oznaczania (K_U01)

U02 - posługuje się terminologią i nomenklaturą mykologiczną (K_U01)

U03 – przeprowadza obserwacje cech makroskopowych i anatomicznych grzybów (K_U04)

U04– korzysta z informacji źródłowych w języku polskim (K_U05)

K01 – ma świadomość znaczenia grzybów w środowisku. przyrodniczym i gospodarce człowieka (K_K01)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z biologii w zakresie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Barbara Kieliszewska-Rokicka, Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Strona przedmiotu: http://Mykologia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wymienia i charakteryzuje (budowa i funkcjonowanie w przyrodzie) podstawowe grupy systematyczne grzybów makroskopowych i mikroskopowych, w tym gatunki zagrożone i chronione (K_W06)

W02 – tłumaczy funkcje różnych grup troficznych grzybów w ekosystemach (K_W06)

U01 – identyfikuje gatunki grzybów na podstawie kluczy lub atlasów do oznaczania (K_U01)

U02 - posługuje się terminologią i nomenklaturą mykologiczną (K_U01)

U03 – przeprowadza obserwacje cech makroskopowych i anatomicznych grzybów (K_U04)

U04– korzysta z informacji źródłowych w języku polskim (K_U05)

K01 – ma świadomość znaczenia grzybów w środowisku. przyrodniczym i gospodarce człowieka (K_K01)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z biologii w zakresie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Kieliszewska-Rokicka
Prowadzący grup: Barbara Kieliszewska-Rokicka, Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
Strona przedmiotu: http://Mykologia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wymienia i charakteryzuje (budowa i funkcjonowanie w przyrodzie) podstawowe grupy systematyczne grzybów makroskopowych i mikroskopowych, w tym gatunki zagrożone i chronione, a także ważne patogeny roślin i zwierząt (K_W06)

W02 – tłumaczy funkcje różnych grup troficznych grzybów w ekosystemach (K_W06)

U01 – identyfikuje wybrane gatunki grzybów na podstawie kluczy lub atlasów do oznaczania (K_U01)

U02 - posługuje się terminologią i nomenklaturą mykologiczną (K_U01)

U03 – przeprowadza obserwacje cech makroskopowych i anatomicznych grzybów (K_U04)

U04– korzysta z informacji źródłowych w języku polskim (K_U05)

K01 – ma świadomość znaczenia grzybów w środowisku. przyrodniczym i gospodarce człowieka (K_K01)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z biologii w zakresie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frymark-Szymkowiak
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – wymienia i charakteryzuje (budowa i funkcjonowanie w przyrodzie) podstawowe grupy systematyczne grzybów makroskopowych i mikroskopowych, w tym gatunki zagrożone i chronione, a także ważne patogeny roślin i zwierząt (K_W06)

W02 – tłumaczy funkcje różnych grup troficznych grzybów w ekosystemach (K_W06)

U01 – identyfikuje wybrane gatunki grzybów na podstawie kluczy lub atlasów do oznaczania (K_U01)

U02 - posługuje się terminologią i nomenklaturą mykologiczną (K_U01)

U03 – przeprowadza obserwacje cech makroskopowych i anatomicznych grzybów (K_U04)

U04– korzysta z informacji źródłowych w języku polskim (K_U05)

K01 – ma świadomość znaczenia grzybów w środowisku. przyrodniczym i gospodarce człowieka (K_K01)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiadomości z biologii w zakresie szkoły średniej

Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 15 godz. (0,6 ECTS),

- udział w laboratoriach: 30 godz. (1,2 ECTS),

- konsultacje: 30 godz. (1,2 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (0,1 ECTS),

2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 15 godz. (0,6 ECTS)

- przygotowanie pracy pisemnej: 25 godz. (1 ECTS)

- przygotowanie do kolokwiów: 18 godz.(0,7 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 15 godz. (0,6 ECTS)


1ECTS = 25 godz.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.