Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS23EO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia ogólna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Banaszak
Prowadzący grup: Józef Banaszak, Anna Sobieraj-Betlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie i identyfikuje procesy zachodzące w populacjach i ekosystemach. K_W13

W02 – posługuje się podstawowymi pojęciami z teorii ekologii. K_W13

W03 – objaśnia zagadnienia z zakresu obiegu materii i przepływu energii w ekosystemie. K_W13

W04 – charakteryzuje i identyfikuje metody badań ekologicznych. K_W13

W05 – na podstawie danych terenowych omawia i opisuje liczebność populacji, jej struktury, np. płciową, wiekową. K_W13

W06 – identyfikuje przyczyny, rozmiar i skutki oddziaływania człowieka na układy i procesy ekologiczne. K_W13

U01 – posługuje się modelami matematycznymi, graficznymi do opisu struktury i funkcji układów ekologicznych. K_U02

U02 – planuje i przeprowadza doświadczenia w warunkach laboratoryjnych z zakresu ekologii. K_U10

U03 – przeprowadza proste obserwacje i pomiary w terenie pod nadzorem opiekuna. K_U09

U04 – wykorzystuje podstawowe oprogramowanie do edycji tekstów, analizy i prezentacji danych. K_U12

K01 – wykazuje gotowość analizy powiązań ekologicznych i skutków ingerencji w środowisko przyrodnicze. K_K09

K02 – wykazuje gotowość do stałego aktualizowania wiedzy przyrodniczej. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Studenci posiadają elementarną wiedzę z zakresu ekologii na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie i identyfikuje procesy zachodzące w populacjach i ekosystemach. K_W13

W02 – posługuje się podstawowymi pojęciami z teorii ekologii. K_W13

W03 – objaśnia zagadnienia z zakresu obiegu materii i przepływu energii w ekosystemie. K_W13

W04 – charakteryzuje i identyfikuje metody badań ekologicznych. K_W13

W05 – na podstawie danych terenowych omawia i opisuje liczebność populacji, jej struktury, np. płciową, wiekową. K_W13

W06 – identyfikuje przyczyny, rozmiar i skutki oddziaływania człowieka na układy i procesy ekologiczne. K_W13

U01 – posługuje się modelami matematycznymi, graficznymi do opisu struktury i funkcji układów ekologicznych. K_U02

U02 – planuje i przeprowadza doświadczenia w warunkach laboratoryjnych z zakresu ekologii. K_U10

U03 – przeprowadza proste obserwacje i pomiary w terenie pod nadzorem opiekuna. K_U09

U04 – wykorzystuje podstawowe oprogramowanie do edycji tekstów, analizy i prezentacji danych. K_U12

K01 – wykazuje gotowość analizy powiązań ekologicznych i skutków ingerencji w środowisko przyrodnicze. K_K09

K02 – wykazuje gotowość do stałego aktualizowania wiedzy przyrodniczej. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Studenci posiadają elementarną wiedzę z zakresu ekologii na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie i identyfikuje procesy zachodzące w populacjach i ekosystemach. K_W13

W02 – posługuje się podstawowymi pojęciami z teorii ekologii. K_W13

W03 – objaśnia zagadnienia z zakresu obiegu materii i przepływu energii w ekosystemie. K_W13

W04 – charakteryzuje i identyfikuje metody badań ekologicznych. K_W13

W05 – na podstawie danych terenowych omawia i opisuje liczebność populacji, jej struktury, np. płciową, wiekową. K_W13

W06 – identyfikuje przyczyny, rozmiar i skutki oddziaływania człowieka na układy i procesy ekologiczne. K_W13

U01 – posługuje się modelami matematycznymi, graficznymi do opisu struktury i funkcji układów ekologicznych. K_U02

U02 – planuje i przeprowadza doświadczenia w warunkach laboratoryjnych z zakresu ekologii. K_U10

U03 – przeprowadza proste obserwacje i pomiary w terenie pod nadzorem opiekuna. K_U09

U04 – wykorzystuje podstawowe oprogramowanie do edycji tekstów, analizy i prezentacji danych. K_U12

K01 – wykazuje gotowość analizy powiązań ekologicznych i skutków ingerencji w środowisko przyrodnicze. K_K09

K02 – wykazuje gotowość do stałego aktualizowania wiedzy przyrodniczej. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Studenci posiadają elementarną wiedzę z zakresu ekologii na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.