Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy inżynierii procesowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS23PIP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy inżynierii procesowej
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Ochrona środowiska, 2 rok, 3 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Aleksandra Menka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - opisuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w ochronie środowiska.

W02 - charakteryzuje podstawowe elementy konstrukcyjne i zasady funkcjonowania wybranych urządzeń stosowanych w technologiach ochrony środowiska.


Umiejętności:

U01 - analizuje i ocenia wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (wydzielanie biomasy, suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, adsorpcja, napięcie powierzchniowe).

U02 - przygotowuje proste schematy ideowe i technologiczne.

U03 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii procesowej.


Kompetencje:

K01 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii procesowe.

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników, eksperymentów, formułowanie wniosków.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw chemii ogólnej, fizyki, ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Mikulski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - opisuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w ochronie środowiska.

W02 - charakteryzuje podstawowe elementy konstrukcyjne i zasady funkcjonowania wybranych urządzeń stosowanych w technologiach ochrony środowiska.


Umiejętności:

U01 - analizuje i ocenia wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (wydzielanie biomasy, suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, adsorpcja, napięcie powierzchniowe).

U02 - przygotowuje proste schematy ideowe i technologiczne.

U03 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii procesowej.


Kompetencje:

K01 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii procesowe.

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników, eksperymentów, formułowanie wniosków.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw chemii ogólnej, fizyki, ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - opisuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w ochronie środowiska.

W02 - charakteryzuje podstawowe elementy konstrukcyjne i zasady funkcjonowania wybranych urządzeń stosowanych w technologiach ochrony środowiska.


Umiejętności:

U01 - analizuje i ocenia wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (wydzielanie biomasy, suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, adsorpcja, napięcie powierzchniowe).

U02 - przygotowuje proste schematy ideowe i technologiczne.

U03 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii procesowej.


Kompetencje:

K01 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii procesowe.

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników, eksperymentów, formułowanie wniosków.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw chemii ogólnej, fizyki, ochrony środowiska

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kłosowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kłosowski, Dawid Mikulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - opisuje podstawowe zjawiska fizyczne oraz operacje i procesy jednostkowe występujące w urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych w ochronie środowiska.

W02 - charakteryzuje podstawowe elementy konstrukcyjne i zasady funkcjonowania wybranych urządzeń stosowanych w technologiach ochrony środowiska.


Umiejętności:

U01 - analizuje i ocenia wybrane podstawowe operacje i procesy jednostkowe (wydzielanie biomasy, suszenie, destylacja prosta i wielokrotna, adsorpcja, napięcie powierzchniowe).

U02 - przygotowuje proste schematy ideowe i technologiczne.

U03 - posługuje się wybranymi technikami stosowanymi w inżynierii procesowej.


Kompetencje:

K01 - jest świadomy technologii wykorzystywanych w inżynierii procesowe.

K02 - doskonali umiejętność pracy zespołowej, analizowanie wyników, eksperymentów, formułowanie wniosków.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw chemii ogólnej, fizyki, ochrony środowiska

Bilans pracy studenta:

2 ECTS

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich (godziny kontaktowe):

- wykład – 15h (0,5 ECTS),

- laboratoria – 30h (1 ECTS).

Zajęcia niewymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- przygotowanie do egzaminu – 7,5h (0,25 ECTS),

- przygotowanie do kolokwium oraz przygotowanie sprawozdań i projektu – 7,5h (0,25 ECTS).


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.