Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS24OP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Ochrona środowiska, 2 rok, 4 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Banaszak
Prowadzący grup: Józef Banaszak, Anna Sobieraj-Betlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie związki między osiągnięciami ochrony przyrody a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. K_W05

W02 – wymienia obowiązujące w Polsce formy ochrony przyrody. K_W06

W03 – opisuje prawne podstawy powoływania i istnienia poszczególnych form ochrony przyrody. K_W06

W04 – wymienia organizacje zajmujące się wspieraniem finansowym przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody oraz zna zasady konstruowania wniosków o fundusze na wspieranie projektów z zakresu ochrony przyrody. K_W08

U01 – potrafi znaleźć optymalne rozwiązania w ochronie przyrody. K_U05

U02 – umie wypełniać dokumenty dotyczące wydawania zgód na niektóre czynności stosowane w ochronie przyrody. K_U05

U03 – posługuje się aktami prawnymi z zakresu ochrony przyrody. K_U04

U04 – pozyskuje z różnych źródeł informacje z zakresu ochrony przyrody. K_U04

U05 – dostrzega i analizuje zależności występujące między stanem środowiska a różnymi formami antropopresji. K_U14

U06 – z zastosowaniem różnych metod umie ocenić bogactwo gatunkowe. K_U14

U07 – praktycznie rozpoznaje podstawowe gatunki chronione zwierząt. K_U14

K01 – jest świadomy zagrożeń przyrody oraz potrzeby jej ochrony. K_K08

K02 – jest zdolny do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody. K_K08

K03 – jest otwarty na nową wiedzę i umiejętności. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowe wiadomości z botaniki, zoologii i chemii z zakresu szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Anna Sobieraj-Betlińska, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – rozumie związki między osiągnięciami ochrony przyrody a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. K_W05

W02 – wymienia obowiązujące w Polsce formy ochrony przyrody. K_W06

W03 – opisuje prawne podstawy powoływania i istnienia poszczególnych form ochrony przyrody. K_W06

W04 – wymienia organizacje zajmujące się wspieraniem finansowym przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody oraz zna zasady konstruowania wniosków o fundusze na wspieranie projektów z zakresu ochrony przyrody. K_W08

U01 – potrafi znaleźć optymalne rozwiązania w ochronie przyrody. K_U05

U02 – umie wypełniać dokumenty dotyczące wydawania zgód na niektóre czynności stosowane w ochronie przyrody. K_U05

U03 – posługuje się aktami prawnymi z zakresu ochrony przyrody. K_U04

U04 – pozyskuje z różnych źródeł informacje z zakresu ochrony przyrody. K_U04

U05 – dostrzega i analizuje zależności występujące między stanem środowiska a różnymi formami antropopresji. K_U14

U06 – z zastosowaniem różnych metod umie ocenić bogactwo gatunkowe. K_U14

U07 – praktycznie rozpoznaje podstawowe gatunki chronione zwierząt. K_U14

K01 – jest świadomy zagrożeń przyrody oraz potrzeby jej ochrony. K_K08

K02 – jest zdolny do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody. K_K08

K03 – jest otwarty na nową wiedzę i umiejętności. K_K01

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowe wiadomości z botaniki, zoologii i chemii z zakresu szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Frymark-Szymkowiak
Prowadzący grup: Anna Frymark-Szymkowiak, Anna Sobieraj-Betlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.