Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy wybranych obszarów chronionych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS35PWOC-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy wybranych obszarów chronionych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Ochrona środowiska, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: zna zasady ochrony przyrody w parkach narodowych, krajobrazowych i innych obszarach chronionych

W02: Wymienia parki narodowe i wybrane parki krajobrazowe Polski

U01: rozpoznaje aktualne i potencjalne zagrożenia środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych

U02: ocenia zagrożenia i możliwości regeneracyjne przyrody na terenach chronionych

K01: Jest wrażliwy na lokalne i globalne zagrożenia przyrody

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Uzyskanie efektów kształcenia:

K_W04: ma podstawową wiedzę na temat systematyki, budowy i funkcjonowania organizmów żywych;

K_W05: rozumie związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka oraz uwarunkowaniami gospodarczymi;

K_U04: korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2.

Przedmiot wprowadzający: ochrona przyrody.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Marcysiak
Prowadzący grup: Katarzyna Marcysiak, Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: zna zasady ochrony przyrody w parkach narodowych, krajobrazowych i innych obszarach chronionych

W02: Wymienia parki narodowe i wybrane parki krajobrazowe Polski

U01: rozpoznaje aktualne i potencjalne zagrożenia środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych

U02: ocenia zagrożenia i możliwości regeneracyjne przyrody na terenach chronionych

K01: Jest wrażliwy na lokalne i globalne zagrożenia przyrody

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Uzyskanie efektów kształcenia:

K_W04: ma podstawową wiedzę na temat systematyki, budowy i funkcjonowania organizmów żywych;

K_W05: rozumie związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka oraz uwarunkowaniami gospodarczymi;

K_U04: korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2.

Przedmiot wprowadzający: ochrona przyrody.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mazur
Prowadzący grup: Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Mazur
Prowadzący grup: Małgorzata Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: zna zasady ochrony przyrody w parkach narodowych, krajobrazowych i innych obszarach chronionych

W02: wymienia parki narodowe i wybrane parki krajobrazowe Polski

U01: rozpoznaje aktualne i potencjalne zagrożenia środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych

U02: ocenia zagrożenia i możliwości regeneracyjne przyrody na terenach chronionych

K01: jest wrażliwy na lokalne i globalne zagrożenia przyrody

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Uzyskanie efektów kształcenia:

K_W04: ma podstawową wiedzę na temat systematyki, budowy i funkcjonowania organizmów żywych;

K_W05: rozumie związki między środowiskiem, zdrowiem człowieka oraz uwarunkowaniami gospodarczymi;

K_U04: korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2.

Przedmiot wprowadzający: ochrona przyrody.


Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 15 godz. (0,5 ECTS),

- udział w laboratoriach: 30 godz. (1 ECTS),

- konsultacje: 5 godz. (0,2 ECTS),

Łączny nakład pracy studenta wynosi 50 godzin, co odpowiada 1,7 ECTS

2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie prezentacji: 50 godz. (1,7 ECTS)

- przygotowanie do dyskusji: 20 godz.(0,6 ECTS)

Łączny nakład pracy studenta wynosi 70 godzin, co odpowiada 2,3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.