Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka odpadami i biotechnologia w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS36GOiBwOS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka odpadami i biotechnologia w ochronie środowiska
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy, Lucyna Twerd, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – definiuje źródła, rodzaje i sposoby składowania odpadów. K_W10

W02 – formułuje zasady gospodarowania odpadów. K_W10

W03 – charakteryzuje oddziaływania odpadów na środowisko. K_W10

W04 – zna techniki i technologie służące pozyskiwaniu i przekształcaniu odpadów w celu ich wykorzystania oraz metody matematyczne pozwalające wyliczyć wydajność prowadzonych procesów. K_W10

U01 – przeprowadza i interpretuje obserwacje w terenie pod nadzorem opiekuna oraz na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski. K_U03, K_U07

U02 – potrafi korzystać z wybranych metod stosowanych przy recyklingu odpadów. K_U04

U03 – ocenia właściwości danego materiału odpadowego/organizmu testowego stosowanego do usuwania/badania toksyczności metali ciężkich. K_U07

U04 – wykrywa aktywność niektórych enzymów w środowisku glebowym. K_U04

U05 – sporządza sprawozdania z przebiegu doświadczeń w których, opisuje obserwacje. porównuje uzyskane wyniki doświadczalne z danymi bibliograficznymi, ocenia efektywność prowadzonych procesów, formułuje odpowiednie wnioski. K_U07

K01 – ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko i wykazuje dbałość o stan środowiska. K_K01

K02 – wytrwale dąży do nieustannego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. K_K03

K03 – sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi, jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. K_K06, K_K07

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone przedmioty: chemia ogólna i organiczna w ochronie środowiska, mikrobiologia ogólna, mikrobiologia środowiskowa, ekologia ogólna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy, Lucyna Twerd, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – definiuje źródła, rodzaje i sposoby składowania odpadów. K_W10

W02 – formułuje zasady gospodarowania odpadów. K_W10

W03 – charakteryzuje oddziaływania odpadów na środowisko. K_W10

W04 – zna techniki i technologie służące pozyskiwaniu i przekształcaniu odpadów w celu ich wykorzystania oraz metody matematyczne pozwalające wyliczyć wydajność prowadzonych procesów. K_W10

U01 – przeprowadza i interpretuje obserwacje w terenie pod nadzorem opiekuna oraz na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski. K_U03, K_U07

U02 – potrafi korzystać z wybranych metod stosowanych przy recyklingu odpadów. K_U04

U03 – ocenia właściwości danego materiału odpadowego/organizmu testowego stosowanego do usuwania/badania toksyczności metali ciężkich. K_U07

U04 – wykrywa aktywność niektórych enzymów w środowisku glebowym. K_U04

U05 – sporządza sprawozdania z przebiegu doświadczeń w których, opisuje obserwacje. porównuje uzyskane wyniki doświadczalne z danymi bibliograficznymi, ocenia efektywność prowadzonych procesów, formułuje odpowiednie wnioski. K_U07

K01 – ma świadomość negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko i wykazuje dbałość o stan środowiska. K_K01

K02 – wytrwale dąży do nieustannego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. K_K03

K03 – sumiennie wykonuje powierzone zadania, których wyniki służą całemu zespołowi, jest zdolny do pracy zespołowej i samodzielnej, jest odpowiedzialny za powierzane mienie (np. sprzęt laboratoryjny) oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. K_K06, K_K07

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone przedmioty: chemia ogólna i organiczna w ochronie środowiska, mikrobiologia ogólna, mikrobiologia środowiskowa, ekologia ogólna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Tyburska-Woś
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – Student definiuje źródła, rodzaje i sposoby składowania odpadów. (K_W10)

W02 – Student formułuje zasady gospodarowania odpadów. (K_W10)

W03 – Student charakteryzuje oddziaływania odpadów na środowisko. (K_W10)

W04 – Student zna techniki i technologie służące pozyskiwaniu i przekształcaniu odpadów w celu ich wykorzystania oraz metody matematyczne pozwalające wyliczyć wydajność prowadzonych procesów. (K_W10)

U01 – Student korzysta z informacji źródłowych (w tym zawartych w źródłach elektronicznych) w języku polskim i obcym na poziomie B2. (K_U04)

U02- Student stosuje zasady związane z prawem autorskim i ochroną własności intelektualnej. (K_U08)

U03 - Student przeprowadza proste obserwacje i doświadczenia w laboratorium pod nadzorem opiekuna. (K_U10)

U04 - Student interpretuje obserwacje i pomiary oraz na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski. (K_U03)

K01 – Student jest wrażliwy na globalne i lokalne zagrożenia przyrody (K_K08)

K02 - Student sumiennie podchodzi do powierzonych zadań, jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. (K_K06)

K03 - Student dąży do stałego aktualizowania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych. (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

zaliczone przedmioty: chemia ogólna i organiczna w ochronie środowiska, mikrobiologia ogólna, mikrobiologia środowiskowa, ekologia ogólna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Tyburska-Woś
Prowadzący grup: Małgorzata Sutkowy, Jolanta Tyburska-Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.