Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia środowiska i ich skutki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-OS36ZSiIS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia środowiska i ich skutki
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Lassa
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Henryka Lassa, Karolina Ropejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zagrożeń środowiska. [K_W01, K_W07]

U01. opisuje i objaśnia mechanizmy szkodliwego działania zagrożeń środowiska. [K_U03, K_U10]

K01. ma świadomość zagrożeń środowiska i ich skutków [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw biochemii, fizjologii organizmów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Lassa
Prowadzący grup: Henryka Lassa, Karolina Ropejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Grajewski
Prowadzący grup: Iwona Ałtyn, Jan Grajewski, Katarzyna Łubiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zagrożeń środowiska. [K_W01, K_W07]

U01. opisuje i objaśnia mechanizmy szkodliwego działania zagrożeń środowiska. [K_U03, K_U10]

K01. ma świadomość zagrożeń środowiska i ich skutków [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość podstaw biochemii, fizjologii organizmów

Bilans pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

- udział w wykładach: 15godz. (0,5 ECTS),

- udział w laboratoriach: 30 godz. (0,5 ECTS),

- konsultacje: 5 godz. (0,1 ECTS),

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godz. (0,1 ECTS),


2. Nakład pracy związany z pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń: 5 godz. (0,4 ECTS)

- przygotowanie do kolokwium: 2 godz.(0,2 ECTS)

- przygotowanie do egzaminu: 3 godz. (0,2 ECTS)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.