Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring gatunków i siedlisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-ZP35MGiS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Monitoring gatunków i siedlisk
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 14.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kurs terenowy, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Twerd
Prowadzący grup: Renata Hoffmann, Dawid Kilon, Lucyna Twerd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: Zna podstawowe zasady monitoringu siedlisk, roślin i ptaków i innych zwierząt. K_W16

W02: Wymienia chronione typy siedlisk i gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. K_W07

U01: Identyfikuje przyrodniczo cenne siedliska i gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. K_U02

U02: Wybiera stanowiska i przeprowadza obserwacje w terenie przewidziane dla monitoringu siedlisk, roślin i ptaków i innych zwierząt w terenie. K_U03, K_U04, K_U05, K_U11

U03: Ocenia parametry i oblicza wskaźniki przewidziane dla monitoringu siedlisk, roślin i ptaków i innych zwierząt. K_U06, K_U10

U04: Ocenia poziom antropopresji i potencjalne zagrożenia dla siedlisk i zamieszkujących je organizmów. K_U07, K_U08

U05: Prezentuje uzyskane wyniki monitoringu w sposób zrozumiały dla lokalnej społeczności. K_U12

K01: Jest świadomy interakcji pomiędzy analizowanymi elementami przyrody. K_K01

K02: Uzupełnia swoją wiedzę dotyczącą chronionych gatunków i siedlisk oraz obowiązujących regulacji prawnych. K_K02, K_K03

K03: Rozumie potrzebę budowania świadomości społecznej na rzecz ochrony przyrody. K_U12, K_K06

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowe informacje o bioróżnorodności

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.