Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP12TW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki wytwarzania
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kociszewski
Prowadzący grup: Marek Isbrandt, Tomasz Karasiewicz, Marek Kociszewski, Joanna Liszkowska, Andrzej Trafarski, Krzysztof Warmbier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

- W1 – zna podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych,

- W2 – zna metody przetwórstwa tworzyw sztucznych I rodzaju,

- W3 – zna metody przetwórstwa tworzyw sztucznych II rodzaju,

- W4 – zna chemiczno-fizyczne metody przetwórstwa tworzyw sztucznych,

- W5 - wymienia obrabiarki i urządzenia do obróbki materiałów drzewnych oraz objaśnia procesy wytwarzania wybranych tworzyw drzewnych,

- W6 - zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych, potrafi dokonać podziału i charakterystyki konstrukcji meblowych,

- W7 - opisuje metody cięcia i spajania metali,

- W8 - zna podstawy procesów produkcji,

- W9 - klasyfikuje materiały, metody hartowania stali i obróbki cieplno-chemicznej,

- W10 - objaśnia ogólną budowę tokarek, frezarek, wiertarek i zasady rozmieszczania obrabiarek,

- W11 - potrafi opisać fizykalne podstawy procesu skrawania, obróbki cieplnej i plastycznej,

- W12 - potrafi dokonać klasyfikacji narzędzi i opisać geometrię narzędzi stosowanych w obróbce mechanicznej,

- U1 – potrafi samodzielnie lub przy pomocy fachowca wykonać drobny wyrób z tworzywa sztucznego dostępnymi metodami.

- U2 – umie dokonać wyboru urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych do wytwarzania wyrobu

- U3 – potrafi dobrać parametry urządzeń w przetwórstwie polimerów

- U4 – przeprowadza inwentaryzację wybranej konstrukcji meblowej oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając,

- U5 – planuje i organizuje stanowisko obróbki materiałów drzewnych, wyjaśniając znaczenie czynników wpływających na prawidłowy przebieg obróbki oraz dobiera odpowiednie obrabiarki i narzędzia niezbędne do wykonania zadania produkcyjnego na danym stanowisku,

- U6 – potrafi dokonać zapisu konstrukcji meblowej w postaci dokumentacji rysunkowej oraz sporządzić proces technologiczny takiej konstrukcji,

- U7 – potrafi dobrać materiał drzewny do zastosowań technicznych,

- U8 - potrafi anlizować procesy technologiczne typowych części maszyn oraz dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego

- U9 - zna budowę i zasadę działania podstawowych obrabiarek do metali: tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki,

- U10 - potrafi obliczać i dobierać parametry skrawania,

- U11 - potrafi dobierać odpowiednie materiały metalowe do zastosowań w wybranych konstrukcjach uwzględniając aspekty wytrzymałościowe i technologiczne,

- U12 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację w celu podwyższenia kompetencji zawodowych,

- U13 - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Materiałoznawstwo;

Matematyka, fizyka i chemia na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kociszewski
Prowadzący grup: Marek Isbrandt, Tomasz Karasiewicz, Marek Kociszewski, Joanna Liszkowska, Andrzej Trafarski, Krzysztof Warmbier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

- W1 – zna podstawy przetwórstwa tworzyw sztucznych,

- W2 – zna metody przetwórstwa tworzyw sztucznych I rodzaju,

- W3 – zna metody przetwórstwa tworzyw sztucznych II rodzaju,

- W4 – zna chemiczno-fizyczne metody przetwórstwa tworzyw sztucznych,

- W5 - wymienia obrabiarki i urządzenia do obróbki materiałów drzewnych oraz objaśnia procesy wytwarzania wybranych tworzyw drzewnych,

- W6 - zna i rozumie procesy konstruowania i wytwarzania konstrukcji drewnianych, potrafi dokonać podziału i charakterystyki konstrukcji meblowych,

- W7 - opisuje metody cięcia i spajania metali,

- W8 - zna podstawy procesów produkcji,

- W9 - klasyfikuje materiały, metody hartowania stali i obróbki cieplno-chemicznej,

- W10 - objaśnia ogólną budowę tokarek, frezarek, wiertarek i zasady rozmieszczania obrabiarek,

- W11 - potrafi opisać fizykalne podstawy procesu skrawania, obróbki cieplnej i plastycznej,

- W12 - potrafi dokonać klasyfikacji narzędzi i opisać geometrię narzędzi stosowanych w obróbce mechanicznej,

- U1 – potrafi samodzielnie lub przy pomocy fachowca wykonać drobny wyrób z tworzywa sztucznego dostępnymi metodami.

- U2 – umie dokonać wyboru urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych do wytwarzania wyrobu

- U3 – potrafi dobrać parametry urządzeń w przetwórstwie polimerów

- U4 – przeprowadza inwentaryzację wybranej konstrukcji meblowej oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając,

- U5 – planuje i organizuje stanowisko obróbki materiałów drzewnych, wyjaśniając znaczenie czynników wpływających na prawidłowy przebieg obróbki oraz dobiera odpowiednie obrabiarki i narzędzia niezbędne do wykonania zadania produkcyjnego na danym stanowisku,

- U6 – potrafi dokonać zapisu konstrukcji meblowej w postaci dokumentacji rysunkowej oraz sporządzić proces technologiczny takiej konstrukcji,

- U7 – potrafi dobrać materiał drzewny do zastosowań technicznych,

- U8 - potrafi anlizować procesy technologiczne typowych części maszyn oraz dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego

- U9 - zna budowę i zasadę działania podstawowych obrabiarek do metali: tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki,

- U10 - potrafi obliczać i dobierać parametry skrawania,

- U11 - potrafi dobierać odpowiednie materiały metalowe do zastosowań w wybranych konstrukcjach uwzględniając aspekty wytrzymałościowe i technologiczne,

- U12 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację w celu podwyższenia kompetencji zawodowych,

- U13 - stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

- K1 - ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Materiałoznawstwo;

Matematyka, fizyka i chemia na poziomie szkoły średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.