Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP24WDPD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pawiak
Prowadzący grup: Anna Pawiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01-Student zna genezę i ewolucję pedagogiki dorosłych.

W02-Student określa miejsce, jakie zajmuje pedagogika dorosłych wśród innych subdyscyplin pedagogicznych, prawidłowo posługuje się terminologią andragogiczną.

W03-Zna specyfikę potrzeb edukacyjnych współczesnych uczestników edukacji dorosłych.

U01-Student potrafi opisać cykl rozwoju człowieka dorosłego w kontekście zmian fizycznych i psychospołecznych.

U02-Student sprawnie porozumiewa się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych aktywnie uczestnicząc w dyskusji nad omawiana problematyką, korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

U03- Student potrafi zastosować wiedzę andragogiczną w rozwiązywaniu aktualnych problemów osobistych, społecznych i zawodowych.

K01-Dąży do własnego rozwoju pedagogicznego.

K02- Współdziała i współpracować w grupie, przyjmując różne role.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pawiak
Prowadzący grup: Anna Pawiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01-Student zna genezę i ewolucję pedagogiki dorosłych.

W02-Student określa miejsce, jakie zajmuje pedagogika dorosłych wśród innych subdyscyplin pedagogicznych, prawidłowo posługuje się terminologią andragogiczną.

W03-Zna specyfikę potrzeb edukacyjnych współczesnych uczestników edukacji dorosłych.

U01-Student potrafi przeanalizować potrzeby dorosłego w stylu coachingowym metodą 6P.

U02-

U03-Student potrafi zdiagnozować styl uczenia się dorosłych z wykorzystaniem technik coachingowych.

U03- Student potrafi zastosować wiedzę andragogiczną w rozwiązywaniu aktualnych problemów osobistych, społecznych i zawodowych.

K01-Dąży do własnego rozwoju pedagogicznego.

K02- Potrafi współpracować w grupie, przyjmując różne role.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Pedagogika

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.