Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyka i mechatronika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP35AiM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka i mechatronika
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Winiecki
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Mariusz Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę na temat struktur układów automatycznej regulacji (układ otwarty, układ zamknięty, układ kaskadowy), rozróżnia podstawowe człony funkcjonalne układu regulacji (obiekt regulacji, czujnik pomiarowy, regulator, człon wykonawczy); ma wiedzę na temat różnych sposobów matematycznego opisu własności statycznych i dynamicznych tych elementów składowych układu regulacji jak również całego układu; ma podstawową wiedzę na temat stabilności układu regulacji; posiada podstawową wiedzę z zakresu kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania (sterowniki PLC) i cyfrowych pomiarów różnych wielkości fizycznych, zna i rozumie istotę działania oraz budowę urządzeń i systemów mechatronicznych w tym także poszczególnych elementów systemu mechatronicznego, tj.: sensorów, elementów systemu przetwarzania informacji oraz elementów wykonawczych (aktorów).

U01 – potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać proste problemy z zakresu automatyki i mechatroniki a rozwiązując zadania dotyczące projektowania nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

U02 – potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do podstawowej analizy i projektowania zautomatyzowanych układów układów i systemów mechatronicznych, w tym potrafi dobrać element automatyki/układu mechatronicznego (np. czujnik pomiarowy, aktor).

U03 – świadomy dynamicznego rozwoju automatyki i mechatroniki ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych, potrafi stosując najnowsze trendy techniki pomiaru i sterowania analizować i kontrolować parametry procesu wytwarzania.

U04 – potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać problemy bhp związane z układem automatyki oraz potrafi zaprojektować prosty układ mechatroniczny.

U5 – potrafi analizować problemy techniczne w oparciu o prawa mechaniki oraz modelować układy mechatroniczne.

K01 – ma świadomość roli automatyki i mechatroniki w podnoszeniu na wyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka 1300-BHP11M-SP

Elektrotechnika i elektronika 1300-BHP23EE-SP/1300-BHP24EIE-SP


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Winiecki
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Mariusz Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę na temat struktur układów automatycznej regulacji (układ otwarty, układ zamknięty, układ kaskadowy), rozróżnia podstawowe człony funkcjonalne układu regulacji (obiekt regulacji, czujnik pomiarowy, regulator, człon wykonawczy); ma wiedzę na temat różnych sposobów matematycznego opisu własności statycznych i dynamicznych tych elementów składowych układu regulacji jak również całego układu; ma podstawową wiedzę na temat stabilności układu regulacji; posiada podstawową wiedzę z zakresu kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania (sterowniki PLC) i cyfrowych pomiarów różnych wielkości fizycznych, zna i rozumie istotę działania oraz budowę urządzeń i systemów mechatronicznych w tym także poszczególnych elementów systemu mechatronicznego, tj.: sensorów, elementów systemu przetwarzania informacji oraz elementów wykonawczych (aktorów).

U01 – potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać proste problemy z zakresu automatyki i mechatroniki a rozwiązując zadania dotyczące projektowania nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

U02 – potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do podstawowej analizy i projektowania zautomatyzowanych układów układów i systemów mechatronicznych, w tym potrafi dobrać element automatyki/układu mechatronicznego (np. czujnik pomiarowy, aktor).

U03 – świadomy dynamicznego rozwoju automatyki i mechatroniki ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych, potrafi stosując najnowsze trendy techniki pomiaru i sterowania analizować i kontrolować parametry procesu wytwarzania.

U04 – potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać problemy bhp związane z układem automatyki oraz potrafi zaprojektować prosty układ mechatroniczny.

U5 – potrafi analizować problemy techniczne w oparciu o prawa mechaniki oraz modelować układy mechatroniczne.

K01 – ma świadomość roli automatyki i mechatroniki w podnoszeniu na wyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka 1300-BHP11M-SP

Elektrotechnika i elektronika 1300-BHP23EE-SP/1300-BHP24EIE-SP


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Winiecki
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Mariusz Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę na temat struktur układów automatycznej regulacji (układ otwarty, układ zamknięty, układ kaskadowy), rozróżnia podstawowe człony funkcjonalne układu regulacji (obiekt regulacji, czujnik pomiarowy, regulator, człon wykonawczy); ma wiedzę na temat różnych sposobów matematycznego opisu własności statycznych i dynamicznych tych elementów składowych układu regulacji jak również całego układu; ma podstawową wiedzę na temat stabilności układu regulacji; posiada podstawową wiedzę z zakresu kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania (sterowniki PLC) i cyfrowych pomiarów różnych wielkości fizycznych, zna i rozumie istotę działania oraz budowę urządzeń i systemów mechatronicznych w tym także poszczególnych elementów systemu mechatronicznego, tj.: sensorów, elementów systemu przetwarzania informacji oraz elementów wykonawczych (aktorów).

U01 – potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać proste problemy z zakresu automatyki i mechatroniki a rozwiązując zadania dotyczące projektowania nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

U02 – potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do podstawowej analizy i projektowania zautomatyzowanych układów układów i systemów mechatronicznych, w tym potrafi dobrać element automatyki/układu mechatronicznego (np. czujnik pomiarowy, aktor).

U03 – świadomy dynamicznego rozwoju automatyki i mechatroniki ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych, potrafi stosując najnowsze trendy techniki pomiaru i sterowania analizować i kontrolować parametry procesu wytwarzania.

U04 – potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać problemy bhp związane z układem automatyki oraz potrafi zaprojektować prosty układ mechatroniczny.

U5 – potrafi analizować problemy techniczne w oparciu o prawa mechaniki oraz modelować układy mechatroniczne.

K01 – ma świadomość roli automatyki i mechatroniki w podnoszeniu na wyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka 1300-BHP11M-SP

Elektrotechnika i elektronika 1300-BHP23EE-SP/1300-BHP24EIE-SP


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.