Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane problemy medycyny pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-BHP35WPMP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy medycyny pracy
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Uklejewski
Prowadzący grup: Ryszard Uklejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W28 – posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka

K_U01 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U07- ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych

K_U19 - potrafi stosować wiedzę z zakresu podstaw anatomii, fizjologii, medycyny pracy oraz podstaw ratownictwa w praktyce działania organów ochrony pracy

K-K07 - ma świadomość roli społecznej inżyniera, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w sposób powszechnie zrozumiały


Efekty modułowe:

W01 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu anatomii prawidłowej ciała człowieka

W02 – posiada wiedzę dotyczącą la zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy

W03 – posiada podstawową wiedzę o skutkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych

U01 – potrafi pozyskiwać informacje z zakresu zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy z innych źródeł (również internetowych: polsko- i anglojęzycznych), wyprowadzać wnioski oraz formułować uzasadnione opinie

U07 – ma umiejętność samokształcenia w zakresie zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy pod kątem przydatności w dziedzinie ochrony pracy

U19 – potrafi stosować wiedzę z zakresu podstaw anatomii i fizjologii człowieka oraz podstaw medycyny pracy w zakresie ratownictwa w środowisku pracy oraz w zakresie organizacji działań związanych z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy .

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Biologia, anatomia i fizjologia człowieka z zakresu szkoły średniej i studiów na kierunku BHP

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Uklejewski
Prowadzący grup: Ryszard Uklejewski, Mariusz Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Uklejewski
Prowadzący grup: Ryszard Uklejewski, Mariusz Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.