Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Detektory promieniowania jonizującego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-FZ12DPJ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Detektory promieniowania jonizującego
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Paprocki
Prowadzący grup: Szymon Łoś, Kazimierz Paprocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01, K_W02, K_W07, K_W08

- posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą założeń teorii fizycznych i dobrze rozumie ograniczenia stosowalności tych teorii, wynikające z ich założeń (P_W01)

- posiada pogłębioną wiedzę z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki fazy skondensowanej i fizyki kwantowej (P_W02)

K_U01, K_U04

- potrafi przeprowadzać wyprowadzenia wzorów fizycznych w oparciu o matematyczne mo¬dele fizyki oraz formułować krytyczne wnioski w oparciu o wyniki teoretyczne uzyskane z tych modeli (P_U01)

- potrafi zilustrować zasadnicze typy wiązań chemicznych w materii skondensowanej oraz wymienić przykłady i przeanalizować własności izolatorów, półprzewodników, metali, ferro-magnetyków i paramagnetyków (P_U02)

- umie wskazać powiązanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie fizyki ciała stałego z zasto¬so¬waniami w mikro- i optoelektronice (P_U03)

K_K01, K_K05

- zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (P_K01)

- rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć fizyki współczesnej (P_K02)

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (P_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość metod matematycznych fizyki i podstaw mechaniki kwantowej.

Znajomość podstaw fizyki w zakresie: mechaniki, optyki, elektryczności i magnetyzmu.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.