Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy mechatroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-IB47EM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy mechatroniki
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Winiecki
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Mariusz Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna i rozumie istotę działania oraz budowę urządzeń i systemów mechatronicznych w tym także poszczególnych elementów systemu mechatronicznego, tj.: sensorów, elementów systemu przetwarzania informacji oraz elementów wykonawcze (aktorów).

U01 – rozwiązując zadania dotyczące projektowania nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

U02 – potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego z zakresu projektowania systemów mechatronicznych w szczególności doboru i charakterystyki jego podstawowych, tj.: czujniki, elementy systemu przetwarzania informacji oraz elementy wykonawcze.

U03 – świadomy dynamicznego rozwoju mechatroniki ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych.

U04 – potrafi zaprojektować prosty układ mechatroniczny.

U05 – potrafi modelować układy mechatroniczne oraz dokonać analizy przepływu strumieni materiału, energii i informacji przez system mechatroniczny obejmujący strukturę mechaniczną, sensorykę, przetwarzania informacji, aktorkę.

K01 – świadomy trendów rozwojowych oraz dynamiki rozwoju i ekspansji mechatroniki rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1300-IB23Pee-SP

Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn 1300-IB24Pk-SP

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Winiecki
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Mariusz Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna i rozumie istotę działania oraz budowę urządzeń i systemów mechatronicznych w tym także poszczególnych elementów systemu mechatronicznego, tj.: sensorów, elementów systemu przetwarzania informacji oraz elementów wykonawcze (aktorów).

U01 – rozwiązując zadania dotyczące projektowania nowoczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

U02 – potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego z zakresu projektowania systemów mechatronicznych w szczególności doboru i charakterystyki jego podstawowych, tj.: czujniki, elementy systemu przetwarzania informacji oraz elementy wykonawcze.

U03 – świadomy dynamicznego rozwoju mechatroniki ma umiejętność samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych.

U04 – potrafi zaprojektować prosty układ mechatroniczny.

U05 – potrafi modelować układy mechatroniczne oraz dokonać analizy przepływu strumieni materiału, energii i informacji przez system mechatroniczny obejmujący strukturę mechaniczną, sensorykę, przetwarzania informacji, aktorkę.

K01 – świadomy trendów rozwojowych oraz dynamiki rozwoju i ekspansji mechatroniki rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy elektrotechniki i elektroniki 1300-IB23Pee-SP

Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn 1300-IB24Pk-SP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.