Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-IM12Ma-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Wyjaśnia podstawowe pojęcia analizy matematycznej w tym pojęcia granicy ciągu i funkcji wielu zmiennych, ciągłości, pochodnej i całki funkcji wielu

zmiennych.


W2: Zna wybrane zastosowania rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych.


W3: Definiuje pojęcia liczby zespolonej, określa działania w zbiorze liczb zespolonych.


W4. Zna podstawy rachunku wektorowego. Rozumie pojęcie przestrzeni wektorowej, jej bazy i wymiaru.


U1: Stosuje rachunek różniczkowy do analizy punktów krytycznych funkcji wielu zmiennych.


U2. Stosuje rachunek całkowy do analizy zagadnień inżynierskich.


U3. Wykonuje działania na liczbach zespolonych.


U4. Wykonuje działania na wektorach. określa bazę i wymiar przestrzeni wektorowej.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka I.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kosman
Prowadzący grup: Jolanta Kosman, Sławomir Torbus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W1 - ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą ciągi i szeregi liczbowe, rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej oraz elementy logiki matematycznej (K_W01)

W2 - ma elementarną wiedzę z zakresu rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej niezbędną do analizy zagadnień inżynierskich (K_W17)


UMIEJETNOŚCI:

U1- potrafi formułować problemy i posługiwać się metodami rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej w analizie problematyki materiałowej (K_U07)


Bilans godzin pracy studenta:


15 h wykład + 30 h konwersatorium + 2 h egzamin + 4 h konsultacje +7 h odrabianie prac domowych +5 h studiowania literatury przedmiotu+7 h przygotowanie do kolokwium, w tym samodzielne rozwiązywanie zadań ze wskazanej przez wykładowcę literatury+5 h przygotowanie do egzaminu

=75 godzin = 3 ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka z I semestru I roku na kierunku IM oraz

matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.