Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyka i robotyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-IM35AU-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka i robotyka
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Winiecki
Prowadzący grup: Piotr Augustyn, Mariusz Winiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – ma wiedzę na temat struktur układów automatycznej regulacji (układ otwarty, układ zamknięty, układ kaskadowy); rozróżnia podstawowe człony funkcjonalne układu regulacji (obiekt regulacji, czujnik pomiarowy, regulator, człon wykonawczy), i ma wiedzę na temat różnych sposobów matematycznego opisu własności statycznych i dynamicznych tych elementów składowych układu regulacji jak również całego układu; ma podstawową wiedzę na temat stabilności układu regulacji; posiada podstawową wiedzę z zakresu kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania (sterowniki PLC) i cyfrowych pomiarów różnych wielkości fizycznych, posiada wiedzę na temat struktury manipulatorów i robotów oraz ich istotnych komponentów, zna klasyfikację manipulatorów i robotów, posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki manipulatorów i, robotów oraz stosowanych w nich napędach. Posiada również podstawową wiedzę o układach sterowania robotów, ich klasyfikację i podstawowe elementy składowe.

U01 – potrafi samodzielnie analizować i rozwiązywać proste problemy z zakresu automatyki i robotyki z uwzględnieniem jej najnowszych trendów rozwojowych i komputerowych układów sterowania.

U02 – potrafi zastosować współczesne techniki pomiaru i sterowania, aby analizować i kontrolować parametry procesu wytwarzania, w tym realizowanego przez zautomatyzowany i/lub zrobotyzowany system produkcji.

K01 – ma świadomość permanentnego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w tym w zakresie wiedzy dot. automatyki i robotyki.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka 1300-IM11Ma-SP/1300-IM12Ma-SP/1300-IM23M-SP/1300-IM24M-SP

Elektrotechnika 1300-IM11Etch-SP

Elektronika 1300-IM12Ele-SP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.