Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ITI11LS-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium specjalizacyjne
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Jacek Czerniak, Grzegorz Domek, Marek Kociszewski, Joanna Paciorek-Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kociszewski, Joanna Paciorek-Sadowska
Prowadzący grup: Marek Kociszewski, Joanna Paciorek-Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W1 – zna stan wiedzy w zakresie tematyki pracy magisterskiej, ma orientację co do niedostatecznie poznanych obszarów tej wiedzy i co do trendów badawczych;

W2 – zna tok postępowania badawczego i metodologię prac badawczych związanych z tematyką pracy magisterskiej;

W3 – zna zasady opracowywania i referowania wyników badań;

W4 – zna zasady pisania i wymagania stawiane pracy magisterskiej;

U1 – potrafi znajdować i pozyskiwać literaturę, w tym z baz literaturowych dostępnych poprzez Bibliotekę Główną UKW;

U2 – potrafi analizować źródła literaturowe i wyciągać z nich wnioski;

U3 – potrafi zreferować wybrane badania i ocenić ich poprawność i znaczenie;

U4 – potrafi planować badania, dobierać metody i narzędzia badawcze;

U5 – potrafi korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych i obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą;

U6 – potrafi wykonać odpowiednie badania teoretyczne lub eksperymentalne – indywidualnie lub w zespole;

U7 – potrafi przygotować udokumentowane opracowanie wyników badań, w tym dokonać analizy wyników i wyciągnąć z niej wnioski;

U8 – potrafi napisać pracę magisterską spełniającą stawiane jej wymagania.

K1 – rozumie społeczną rolę inżyniera oraz potrzebę formułowania i przekazywania informacji dotyczących osiągnięć techniki

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty podstawowe i kierunkowe realizowane na studiach I i II stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Paciorek-Sadowska
Prowadzący grup: Marek Kociszewski, Joanna Paciorek-Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.