Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ITI11M-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Sieg
Prowadzący grup: Waldemar Sieg, Halina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

ma wiedzę w zakresie logiki i analizy matematycznej niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z techniką;


Umiejętności:

potrafi wykorzystać poznane pojęcia, zasady i metody oraz modele matematyczne do analizy i rozwiązania zadań obejmujących zagadnienia techniki;

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;

ma umiejętność samokształcenia się m. in w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Marciniak
Prowadzący grup: Mariola Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 ma wiedzę w zakresie logiki, algebry i analizy matematycznej niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z techniką;


U1 potrafi wykorzystywać poznane pojęcia, zasady i metody oraz modele matematyczne do analizy i rozwiązania zadań obejmujących zagadnienia techniki;

U2 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;


K1 ma umiejętność samokształcenia się m. in w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,

K2 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.


Bilans godzin pracy studenta:

wykład (15h) + konwersatorium (30h) + konsultacje (10h) + realizacja zadań domowych (30h), przygotowanie do zajęć i zaliczeń (30h) = 125h

= 5 ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:


Efekty kształcenia z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kowalewski
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą: elementy logiki matematycznej, teorii zbiorów, liczb zespolonych i macierzy, wyznaczników, równań liniowych (K_W01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.