Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (materiały drzewne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ITI12NIIWTD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o materiałach i inżynieria wytwarzania (materiały drzewne)
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Cezary Gozdecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

- W1 - wymienia i charakteryzuje podstawowe gatunki drewna, opisuje ich podział i klasyfikacje oraz opisuje z podziałem na odpowiednie grupy gatunków budowę anatomiczną drewna,

- W2 - wymienia i opisuje wady drewna oraz właściwości fizyczne i mechaniczne drewna,

- W3 – wymienia podstawowe narzędzia i obrabiarki stosowane w obróbce drewna oraz objaśnia procesy wytwarzania sortymentu tartacznego,

- W4 - potrafi dokonać doboru drewna pod kątem ich wykorzystania inżynierskiego w tym do wytwarzania konstrukcji drewnianych, oraz definiuje drewno jako surowiec o znaczeniu gospodarczym,

- W5 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w dziedzinie zastosowania drewna,

- U1 – na podstawie obserwacji makroskopowych rozpoznaje polskie gatunki drewna i odpowiednio je klasyfikuje,

- U2 – przeprowadza badania właściwości fizycznych drewna stosując zasady BHP oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając,

- U3 - potrafi przeprowadzić inwentaryzację wybranej konstrukcji drewnianej uzasadniając użycie odpowiednich materiałów drzewnych uwzględniające wpływ czynników wilgotnościowych, oraz sporządza raport z inwentaryzacji,

- U4 – potrafi narysować schemat kinematyczny wybranej obrabiarki i wyjaśnia sposób jej działania,

K1 – ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biologia i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Cezary Gozdecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

- W1 - wymienia i charakteryzuje podstawowe gatunki drewna, opisuje ich podział i klasyfikacje oraz opisuje z podziałem na odpowiednie grupy gatunków budowę anatomiczną drewna,

- W2 - wymienia i opisuje wady drewna oraz właściwości fizyczne i mechaniczne drewna,

- W3 – wymienia podstawowe narzędzia i obrabiarki stosowane w obróbce drewna oraz objaśnia procesy wytwarzania sortymentu tartacznego,

- W4 - potrafi dokonać doboru drewna pod kątem ich wykorzystania inżynierskiego w tym do wytwarzania konstrukcji drewnianych, oraz definiuje drewno jako surowiec o znaczeniu gospodarczym,

- W5 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w dziedzinie zastosowania drewna,

- U1 – na podstawie obserwacji makroskopowych rozpoznaje polskie gatunki drewna i odpowiednio je klasyfikuje,

- U2 – przeprowadza badania właściwości fizycznych drewna stosując zasady BHP oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając,

- U3 - potrafi przeprowadzić inwentaryzację wybranej konstrukcji drewnianej uzasadniając użycie odpowiednich materiałów drzewnych uwzględniające wpływ czynników wilgotnościowych, oraz sporządza raport z inwentaryzacji,

- U4 – potrafi narysować schemat kinematyczny wybranej obrabiarki i wyjaśnia sposób jej działania,

K1 – ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biologia i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Cezary Gozdecki, Marek Kociszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

- W1 - wymienia i charakteryzuje podstawowe gatunki drewna, opisuje ich podział i klasyfikacje oraz opisuje z podziałem na odpowiednie grupy gatunków budowę anatomiczną drewna,

- W2 - wymienia i opisuje wady drewna oraz właściwości fizyczne i mechaniczne drewna,

- W3 – wymienia podstawowe narzędzia i obrabiarki stosowane w obróbce drewna oraz objaśnia procesy wytwarzania sortymentu tartacznego,

- W4 - potrafi dokonać doboru drewna pod kątem ich wykorzystania inżynierskiego w tym do wytwarzania konstrukcji drewnianych, oraz definiuje drewno jako surowiec o znaczeniu gospodarczym,

- W5 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w dziedzinie zastosowania drewna,

- U1 – na podstawie obserwacji makroskopowych rozpoznaje polskie gatunki drewna i odpowiednio je klasyfikuje,

- U2 – przeprowadza badania właściwości fizycznych drewna stosując zasady BHP oraz sporządza raport zawierający wyniki w formie liczbowej i graficznej odpowiednio je omawiając,

- U3 - potrafi przeprowadzić inwentaryzację wybranej konstrukcji drewnianej uzasadniając użycie odpowiednich materiałów drzewnych uwzględniające wpływ czynników wilgotnościowych, oraz sporządza raport z inwentaryzacji,

- U4 – potrafi narysować schemat kinematyczny wybranej obrabiarki i wyjaśnia sposób jej działania,

K1 – ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

biologia i fizyka na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.