Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia wyrobów drzewnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ITI12TWD-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia wyrobów drzewnych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Katarzyna Cabańska-Płaczkiewicz, Cezary Gozdecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

- W1 - charakteryzuje i objaśnia podstawowe procesy produkcyjne stosowane w drzewnictwie,

- W2 - zna i opisuje podstawowe metody i techniki wytwarzania materiałów drzewnych,

- W3 – zna i opisuje zasady graficznego zapisu inżynierskiego konstrukcji drzewnej,

- W4 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w dziedzinie technologii wyrobów i materiałów drzewnych, potrafi ocenić ich przydatność w realizacji zadania produkcyjnego,

- U1 - ma przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle drzewnym oraz zna i stosuje zasady BHP związane z produkcją,

- U2 - dobiera odpowiedni proces technologiczny do wytwarzania określonego wyrobu drzewnego i analizuje wpływ dobranego procesu na właściwości wyrobu oraz dobiera i uzasadnia dobór, obrabiarek i urządzeń do określonego zadania produkcyjnego,

- U3 – potrafi zaprojektować proces produkcyjny realizujący zlecone zadanie produkcyjne; przeprowadza analizę rodzaju, ilości i rozmieszczenia stanowisk roboczych uwzględniając czas wykonania zadania produkcyjnego oraz sporządza odpowiednia dokumentację techniczną,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nauka materiałach i inżynieria wytwarzania (drewno) I st. ITI, grafika inżynierska I st. ITI lub kierunków pokrewnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Cezary Gozdecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

- W1 - charakteryzuje i objaśnia podstawowe procesy produkcyjne stosowane w drzewnictwie,

- W2 - zna i opisuje podstawowe metody i techniki wytwarzania materiałów drzewnych,

- W3 – zna i opisuje zasady graficznego zapisu inżynierskiego konstrukcji drzewnej,

- W4 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w dziedzinie technologii wyrobów i materiałów drzewnych, potrafi ocenić ich przydatność w realizacji zadania produkcyjnego,

- U1 - ma przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle drzewnym oraz zna i stosuje zasady BHP związane z produkcją,

- U2 - dobiera odpowiedni proces technologiczny do wytwarzania określonego wyrobu drzewnego i analizuje wpływ dobranego procesu na właściwości wyrobu oraz dobiera i uzasadnia dobór, obrabiarek i urządzeń do określonego zadania produkcyjnego,

- U3 – potrafi zaprojektować proces produkcyjny realizujący zlecone zadanie produkcyjne; przeprowadza analizę rodzaju, ilości i rozmieszczenia stanowisk roboczych uwzględniając czas wykonania zadania produkcyjnego oraz sporządza odpowiednia dokumentację techniczną,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nauka materiałach i inżynieria wytwarzania (drewno) I st. ITI, grafika inżynierska I st. ITI lub kierunków pokrewnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Cezary Gozdecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

- W1 - charakteryzuje i objaśnia podstawowe procesy produkcyjne stosowane w drzewnictwie,

- W2 - zna i opisuje podstawowe metody i techniki wytwarzania materiałów drzewnych,

- W3 – zna i opisuje zasady graficznego zapisu inżynierskiego konstrukcji drzewnej,

- W4 - wymienia nowe trendy rozwojowe i osiągnięcia w dziedzinie technologii wyrobów i materiałów drzewnych, potrafi ocenić ich przydatność w realizacji zadania produkcyjnego,

- U1 - ma przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle drzewnym oraz zna i stosuje zasady BHP związane z produkcją,

- U2 - dobiera odpowiedni proces technologiczny do wytwarzania określonego wyrobu drzewnego i analizuje wpływ dobranego procesu na właściwości wyrobu oraz dobiera i uzasadnia dobór, obrabiarek i urządzeń do określonego zadania produkcyjnego,

- U3 – potrafi zaprojektować proces produkcyjny realizujący zlecone zadanie produkcyjne; przeprowadza analizę rodzaju, ilości i rozmieszczenia stanowisk roboczych uwzględniając czas wykonania zadania produkcyjnego oraz sporządza odpowiednia dokumentację techniczną,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nauka materiałach i inżynieria wytwarzania (drewno) I st. ITI, grafika inżynierska I st. ITI lub kierunków pokrewnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Gozdecki
Prowadzący grup: Cezary Gozdecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.