Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf-SS36SPD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalnościowa pracownia dyplomowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Czerniak, Zbyszko Królikowski, Włodzimierz Sosnowski
Prowadzący grup: Zbyszko Królikowski, Dariusz Mikołajewski, Mykola Nedashkovskyy
Strona przedmiotu: http://www.jczerniak.ukw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:


[K_U1] potrafi uzyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (w języku polskim i angielskim), łączyć je, dokonywać ich analizy i krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz przygotowywać i udowadniać swoje tezy w pracy magisterskiej

[K_U3] potrafi planować i przeprowadzać badania i eksperymenty, w tym modelowanie i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski oraz opracowywać i sprawdzać hipotezy związane z zadaniami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi wynikające z pracy magisterskiej

[K_U6] potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (metod, technik i technologii) oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych na potrzeby pracy magisterskiej

[K_U8] potrafi dokonać wnikliwej analizy istniejących rozwiązań informatycznych oraz zaproponować ich ulepszenia (usprawnienia) na potrzeby pracy magisterskiej

[K_U9] potrafi oszacować przydatność metod, technik i narzędzi służących do rozwiązania zadania informatycznego, polegającego na budowie lub ocenie systemu informatycznego lub jego składowych, w tym dostrzec zalety i wady tych metod, technik i narzędzi na potrzeby pracy magisterskiej

[K_U11] potrafi zaprojektować złożone: urządzenie, proces lub oprogramowanie w sposób pozwalający na osiągniecie efektu końcowego zgodnego z zadaną specyfikacją, używając do tego adekwatnych technik, narzędzi i metod, w razie potrzeby potrafi również opracować nowe narzędzia lub dostosować istniejące, jeżeli wymaga tego proces realizacji założonego celu pracy magisterskiej

[K_U12] potrafi komunikować się w własnym środowisku zawodowym oraz poza nim w języku polskim i angielskim wykorzystując różne formy i narzędzia komunikacji, w tym narzędzia informatyczne

[K_U16] potrafi samodzielnie wyznaczać cele dalszego uczenia się, skutecznie realizować proces kształcenia innych osób oraz samokształcenia

[K_K1] rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się przestarzałe


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 10 koncepcja programu na zaliczenie + 70 wykonanie programu na zaliczenie + 20 przygotowanie się do zaliczenia = 160 godz. pracy = 6 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

tok studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Czerniak, Piotr Kotlarz, Zbyszko Królikowski, Mykola Nedashkovskyy
Prowadzący grup: Jacek Czerniak, Zbyszko Królikowski, Mykola Nedashkovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W19

ma podstawową wiedzę w zakresie proektowania aplkacij, programowania obiektowego i wizualnego, programowania aplikacji stosowanych internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania,

K_U21

potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących

K_U29

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty ogólnoakademicki, podstawy programowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Apiecionek, Jacek Czerniak, Piotr Kotlarz, Aleksandra Mreła
Prowadzący grup: Łukasz Apiecionek, Janusz Dorożyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1

ma podstawową wiedzę w zakresie proektowania aplkacij, programowania obiektowego i wizualnego, programowania aplikacji stosowanych internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania [K_W19]

U1

potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących [K_U21]

U2

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych [K_U29]


30Lab + 10 studia literaturowe + 10 przygotowanie do laboratorium = 50 godz. pracy = 2 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty ogólnoakademicki, podstawy programowania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz, Zbyszko Królikowski, Maciej Piechowiak, Krzysztof Tyburek
Prowadzący grup: Zbyszko Królikowski, Maciej Piechowiak, Krzysztof Tyburek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.