Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy modelowania materiałów i zjawisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Inf-TS35PMMZ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy modelowania materiałów i zjawisk
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Informatyka, spec: syst. inf. w technice i środowisku, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01.

Rozumie znaczenie zagadnień ruchu odkształcalnych ciał materialnych (ciał stałych, cieczy i gazów) oraz zachodzących w nich procesów w rozumieniu i przewidywaniu zjawisk oraz rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice i środowisku;

W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu przepływu płynów oraz ciepła;

W03.

Ma podstawową wiedzę z zakresu numerycznego modelowania w środowisku programu COMSOL oraz zna jego podstawowe narzędzia, właściwości i liczne zastosowania do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych.

U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste problemy inżynierskie z zakresu przepływu płynów oraz ciepła;

U02.

Potrafi posługiwać się programem COMSOL do numerycznego rozwiązywania i analizy prostych zagadnień inżynierskich z zakresu przepływu płynów oraz ciepła;

U03.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów z zakresu mechaniki płynów.


Efekty kierunkowe: K_U01, K_U08, K_U09, K_U010, K_K01,

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy rachunku wektorowego,

elementy rachunku różniczkowego i analizy matematycznej.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01.

Rozumie znaczenie zagadnień ruchu odkształcalnych ciał materialnych (ciał stałych, cieczy i gazów) oraz zachodzących w nich procesów w rozumieniu i przewidywaniu zjawisk oraz rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice i środowisku ( K_W11, K_U010, K_K02);

W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu przepływu płynów oraz ciepła ( K_W11);

W03.

Ma podstawową wiedzę z zakresu numerycznego modelowania w środowisku

programu COMSOL oraz zna jego podstawowe narzędzia, właściwości i liczne zastosowania do obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych (K_W11).

U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste problemy inżynierskie z zakresu przepływu płynów oraz ciepła (K_U09);

U02.

Potrafi posługiwać się programem COMSOL do numerycznego rozwiązywania i analizy prostych zagadnień inżynierskich z zakresu przepływu płynów oraz ciepła (K_U08);

U03.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów z zakresu mechaniki płynów (K_U01, K_U10).


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 30Lab + 15 studia literaturowe + 15 rozwiązywanie zadań + 20 praca z oprogramowaniem COMSOL + 20 przygotowanie do sprawdzianów + 20 przygotowanie się do egzaminu = 150 godz. pracy = 6 ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy rachunku wektorowego,

elementy rachunku różniczkowego i analizy matematycznej.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Marcin Kempiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.